NET Dubáček
 Datum: 28. 09. 2021 
 (svátek má Václav)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
     TI?TĚNÝ DUBÁČEK
WWW
Redakční rada
PDF verze


<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

  TIRÁ?
NET Dubáček

©2004-2006 Miroslav Jaku?
Dlouhá 98, Dubá
tel.: +420 775 766 117

ICQ: 319717165
Skype: yamanaked

Právní dolo?ka

Články, náměty
a připomínky pi?te
elektronicky formou
e-mailu nebo pomocí
kontaktního formuláře. S autorem serveru mů?ete také chatovat a to zde

Pokud se
zaregistrujete
budete aut. informováni
o nových příspěvcích.


Ke čtení na?eho RSS kanálu
doporučujeme program Internet Explorer,
který najdete zde.

  POČÍTADLO
Celkem700227
Září4822
Dnes54

Tyto stránky si právě prohlíží 1 člověk.

Zpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním na?í ikonky na vá? web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* V Dubé vzniklo nové místní občanské sdru?ení Dubské ?výcarsko a ji? vyhrálo i soutě? Má vlast v srdci Evropy
Vydáno dne 30. 07. 2011 (1702 přečtení)

LogoMarkéta Slezák, zastupitelka města Dubá a zároveň i předsedkyně nově zalo?eného místního občanského sdru?ení Dubské ?výcarsko nás informovala o zalo?ení a také i o prvních úspě?ích nového dubského spolku, jeho? logo Vám tímto představujeme. Ustanovující setkání sdru?ení se konalo 15. března roku 2010 a klade si za cíl konat v?eobecně prospě?nou, dobročinnou, charitativní a humanitární činnost slou?ící k prosazování cílů sdru?ení, které ve zkratce (ze stanov sdru?ení) vedou k Dubsku lep?ímu pro ?ivot pro jeho obyvatele i náv?těvníky. Prvním úspěchem sdru?ení, který nám paní Slezák představila, patří vítězství v soutě?i Má vlast v srdci Evropy, kdy Památková komora ČR...

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* V Dubé vznikl fotoklub
Vydáno dne 15. 03. 2009 (2213 přečtení)

Fotoklub Dubá

Po del?í odmlce na?eho serveru se opět ozýváme s něčím novým. Rádi bychom toti? nechtěli nechat bez pov?imnutí skutečnost, ?e v Dubé vzniklo nové sdru?ení a to Fotoklub Dubá. U jeho zrodu stáli ti, kteří byli v neziskových, volnočasových aktivitách v Dubé činní ji? léta (pan Josef Knot, pan Petr Čech) spolu s těmi, kteří se chtějí setkávat nad fotografiemi (pan Martin Rupert, pan Václav Zýval, pan Roman ?rubař a pan Miroslav Pliczka).

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Zápis z květnového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 19. 05. 2008 (2265 přečtení)

Toto není fotomontá? - socha ze souso?í Nejsvětěj?í trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, ?e byla schválena rozpočtová změna č.1 rozpočtu města Dubá, ?e man?elé ?abatkovi poskytli městu sponzorský dar ve vý?i 100 tis. Kč na osvětlení kostela v De?tné a také na nákup potřebné techniky a chraných pomůcek potřebných při sekání travnatých ploch v De?tné a Zak?íně, ?e Ministerstvo zemědělství v tomto roce městu neposkytne dotaci na dobudování kanalizace v Dubé a ?e Krajský úřad Libereckého kraje schválil pro dubské hasiče dotaci na ochranné pomůcky a technické vybavení ve vý?i 178.800 Kč. Více naleznete v plném znění této zprávy.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Lezecká stěna v M?enské sokolovně
Vydáno dne 19. 05. 2008 (4148 přečtení)

Aktivní TJ Sokol M?eno při?la před časem s ambiciózním projektem vybudovat horolezeckou stěnu. Od nápadu vedla slo?itá cesta od výběru nejvhodněj?ího zařízení a dodavatele. V neposlední řadě hrály roli i finanční prostředky. Nakonec byla vybrána firma Makak z Jablonce nad Nisou. V současné době je dokončena první etapa výstavby, v prvním čtvrtletí 2008 bude zahájen zku?ební provoz. Pro veřejnost tak Sokol M?eno přichází s pěkným dárkem do nového roku.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Zápis z dubnového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 19. 05. 2008 (2399 přečtení)

Toto není fotomontá? - socha ze souso?í Nejsvětěj?í trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, ?e na pronájem stánků v Nedamově bylo doručeno 10 nabídek a ?e horní bude pronajat za 85 tisíc a dolní za 50 tisíc korun v?dy jinému nájemci, ?e zastupitelé nakonec nesouhlasili s umístěním bioplynové stanice s kogenerační jednotkou v Dubé a naopak, ?e souhlasili s nabídkou na rekonstrukci veřejného osvětlení v Dubé v hodnotě 280.500 Kč. Dále se například dočtete, ?e město finančně přispěje na autobusovou linku M?eno - Dubá - Doksy a také na fasádu kostela v De?tné. Více naleznete v plném znění této zprávy.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Pohled do minulosti Kokořínska
Vydáno dne 04. 04. 2008 (2125 přečtení)

Aneb: "Správa CHKO Kokořínsko hledá k zapůjčení historické fotografie Kokořínska. "

?Jak vypadala zdej?í krajina před padesáti lety?? ?Jak se člověk podílel na vývoji kokořínské přírody?? ?Jak vypadala krajina kolem na?í chaloupky, kdy? tady jako malá bydlela na?e babička?? A jistě by se nalezlo mnoho dal?ích otázek ohledně toho, jak vypadalo Kokořínsko v minulosti a co se od té doby na zdej?í krajině změnilo....

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Hloupost kvete v ka?dém věku
Vydáno dne 04. 04. 2008 (2411 přečtení)

Tak se člověk vytváří, učí se, anebo hloupne. Proto je důle?ité jak na malého človíčka působí předev?ím rodina, která je s ním ve styku ka?dý den, ka?dou hodinu. Pokud rodina je ?patným učitelem, i dítě si ponese do svého ?ivota hloupost, kterou mů?eme nazvat hloupostí morální, kdy človíček nedoká?e rozeznat co je dobré a co je zlé. Dejme si dobrou kávu, odpočiňme si, a mů?eme pokračovat....( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Je výskyt některých druhů u? jen minulost?
Vydáno dne 04. 04. 2008 (2254 přečtení)

Na území CHKO Kokořínsko v minulosti rostlo několik druhů rostlin, které jsou v dne?ní době ji? nezvěstné nebo je známo jen málo jejich lokalit. Některé druhy obstojí v boji o světlo (např. nadměrné zastínění), s ?ivinami (např. nadměrné hnojení v minulosti) či prostor s jinými rostlinami (např. zarůstání luk rákosem). To, ?e zmizely z na?ich lesů a strání bývá často způsobeno vlivem člověka....( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Pozvánky a informace MěÚ Dubá
Vydáno dne 04. 04. 2008 (2574 přečtení)

Toto není fotomontá? - socha ze souso?í Nejsvětěj?í trojicePozvánka na dubnové zasedání zastupitelstva města, informace o otevírací době sběrného dvora, o akci Pálení čarodějnic, o prvomájovém koncertu, o finančních příspěvcích na opravy fasád, výměny oken či zřízení domovních čistíren odpadních vod, upozornění na končící platnost občanských průkazů a také informace o nových internetových stránkách Z? Dubá. Více naleznete v plném znění této zprávy.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Zápis z březnového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 04. 04. 2008 (2051 přečtení)

Toto není fotomontá? - socha ze souso?í Nejsvětěj?í trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, ?e  zastupitelé odlo?ili vydání souhlasu s umístěním bioplynové stanice s kogenerační jednotkou v Dubé, kterou má v plánu vybudovat firma WASTECH a.s., ?e zastupitelé schválili místostarostovi T. Novákovi odměnu z 6.000 na 15.000 Kč měsíčně a ?e zastupitelstvo schválilo realizaci vybudování telekomunikační a internetové přípojky bezdrátovou technologií v Dubé, díky které se zvý?í a zkvalitní dostupnost internetu v Dubé. Více naleznete v plném znění této zprávy.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

index | 1-10 | následující | Celkem 308 článků

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské ?výcarsko: Soutě? s historickými výlety po Dubé
Dubské ?výcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutě? s historickými výlety po Dubé. Soutě? je vhodná pro ka?dého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a tě?í ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát mů?ete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Ber?tejn a řadu dal?ích hodnotných cen. Více o soutě?i na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní ?kola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Va?eho dítěte do M? Dubá
Ředitelka Mateřské ?koly v Dubé, paní Zdena ?indelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v M? doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do M?, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v M? - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Stra?idelný les
V sobotu 31.května se koná ji? 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Stra?idelný les. Start je na zahradě mateřské ?koly mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Mo?nost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v leto?ním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bli??í informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.


WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.