NET Dubáček
 Datum: 28. 09. 2021 
 (svátek má Václav)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním na?í ikonky na vá? web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 55 nalezených)

|0-15|15-30|30-45|45-55|

* Zápis z květnového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 19. 05. 2008 (2265 přečtení)

Toto není fotomontá? - socha ze souso?í Nejsvětěj?í trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, ?e byla schválena rozpočtová změna č.1 rozpočtu města Dubá, ?e man?elé ?abatkovi poskytli městu sponzorský dar ve vý?i 100 tis. Kč na osvětlení kostela v De?tné a také na nákup potřebné techniky a chraných pomůcek potřebných při sekání travnatých ploch v De?tné a Zak?íně, ?e Ministerstvo zemědělství v tomto roce městu neposkytne dotaci na dobudování kanalizace v Dubé a ?e Krajský úřad Libereckého kraje schválil pro dubské hasiče dotaci na ochranné pomůcky a technické vybavení ve vý?i 178.800 Kč. Více naleznete v plném znění této zprávy.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Zápis z dubnového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 19. 05. 2008 (2399 přečtení)

Toto není fotomontá? - socha ze souso?í Nejsvětěj?í trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, ?e na pronájem stánků v Nedamově bylo doručeno 10 nabídek a ?e horní bude pronajat za 85 tisíc a dolní za 50 tisíc korun v?dy jinému nájemci, ?e zastupitelé nakonec nesouhlasili s umístěním bioplynové stanice s kogenerační jednotkou v Dubé a naopak, ?e souhlasili s nabídkou na rekonstrukci veřejného osvětlení v Dubé v hodnotě 280.500 Kč. Dále se například dočtete, ?e město finančně přispěje na autobusovou linku M?eno - Dubá - Doksy a také na fasádu kostela v De?tné. Více naleznete v plném znění této zprávy.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Pozvánky a informace MěÚ Dubá
Vydáno dne 04. 04. 2008 (2574 přečtení)

Toto není fotomontá? - socha ze souso?í Nejsvětěj?í trojicePozvánka na dubnové zasedání zastupitelstva města, informace o otevírací době sběrného dvora, o akci Pálení čarodějnic, o prvomájovém koncertu, o finančních příspěvcích na opravy fasád, výměny oken či zřízení domovních čistíren odpadních vod, upozornění na končící platnost občanských průkazů a také informace o nových internetových stránkách Z? Dubá. Více naleznete v plném znění této zprávy.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Zápis z březnového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 04. 04. 2008 (2051 přečtení)

Toto není fotomontá? - socha ze souso?í Nejsvětěj?í trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, ?e  zastupitelé odlo?ili vydání souhlasu s umístěním bioplynové stanice s kogenerační jednotkou v Dubé, kterou má v plánu vybudovat firma WASTECH a.s., ?e zastupitelé schválili místostarostovi T. Novákovi odměnu z 6.000 na 15.000 Kč měsíčně a ?e zastupitelstvo schválilo realizaci vybudování telekomunikační a internetové přípojky bezdrátovou technologií v Dubé, díky které se zvý?í a zkvalitní dostupnost internetu v Dubé. Více naleznete v plném znění této zprávy.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Zápis z únorového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 04. 04. 2008 (1544 přečtení)

Toto není fotomontá? - socha ze souso?í Nejsvětěj?í trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, ?e  zastupitelé schválili rozpočet na rok 2008, ?e byl přijat návrh zastupitele pana J. Hozy na podání ?ádostí o přidělení grantů z Libereckého kraje na pořízení neinvestičních věcných prostředků pro Dubské hasiče. Dále bylo schváleno podat ?ádost o dotaci na pořízení bezdrátového rozhlasu a 2 informačních panelů pro měření rychlosti vozidel a jedné kamery. Mimo to se dozvíte, ?e byla paní starostkou podána ?ádost o poskytnutí finanční podpory na dokončení kanalizace v Dubé a také ?e by měl být obnoven orientační systém ve městě Dubá. Více naleznete v plném znění této zprávy. 

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Zápis z lednového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 21. 01. 2008 (1352 přečtení)

Toto není fotomontá? - socha ze souso?í Nejsvětěj?í trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, ?e  zastupitelé schválili podmínky pronájmu obou stánků v areálu Autokempu Nedamov, ?e byla přijata rozpočtová změna č.3 k rozpočtu na rok 2007 nebo také, ?e Město Dubá podpoří skoro 20ti tisíci korunami pobyt dětí mateřské ?koly na Benecku. Důle?itou informací pro nás pro v?echny je, ?e se od pří?tího zasedání zastupitelstva mění místo jeho konání a to z budovy ASTK na budovu Malé ?koly, která patří městu, čím? odpadne placení nájemného. Více naleznete v plném znění této zprávy. 

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 21 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Pozvánky a informace MěÚ Dubá
Vydáno dne 15. 01. 2008 (1155 přečtení)

Toto není fotomontá? - socha ze souso?í Nejsvětěj?í trojicePozvánka na lednové zasedání zastupitelstva města, inforace o začlenění MěÚ Dubá do systému CZECH-POINT a toho, co to pro občany přiná?í, pracovní doba sběrného dvora, upozornění na konec splatnosti poplatků za odpady, informace o klubu pro maminky na rodičovské dovolené a jejich děti ... o Klubu malých Dubáčků a také informace o zapisech do 1. tříd Z? Dubá. Více naleznete v plném znění této zprávy.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Zápis z prosincového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 15. 01. 2008 (1254 přečtení)

Toto není fotomontá? - socha ze souso?í Nejsvětěj?í trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, ?e se Město Dubá schválilo rozpočtovou změnu č.2 k rozpočtu na rok 2007 a rozpočtové provizorium pro rok 2008, dále schválilo uzavření smlouvy o dopravní obslu?nosti, kdy vý?e příspěvku na rok 2008 bude činit 90 Kč na obyvatele Dubé, neschválilo mateřské ?kole samostatné vytápění v ní umístěného bytu atd. Mimo to se ze zápisu také dozvíte, ?e od ledna 2008 je i MěÚ Dubá začleněn do systému CZECH POINT a také se dozvíte, ?e se chystají nové internetové stránky na?eho města

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 734 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Zápis z listopadového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 04. 12. 2007 (1243 přečtení)

Toto není fotomontá? - socha ze souso?í Nejsvětěj?í trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, ?e se Město Dubá rozhodlo prodat sportovní rybník v Rozprechticích, ?e bylo povoleno probourat zeď mezi autobusovou čekárnou a Blue barem, informace o provedených opravách kapličky v Horkách, informace o činnosti osadních výborů nebo o opravě rybníčku na Dra?ejově, o výsadbě ?ivého plotu kolem Návesáku atd.( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 26 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Konec platnosti některých občanských průkazů
Vydáno dne 04. 12. 2007 (1153 přečtení)

Toto není fotomontá? - socha ze souso?í Nejsvětěj?í trojiceSdělení matriky MěÚ Dubá: ke dni 31.12. 2007 končí platnost občanských průkazů, které byly vydány do 31.12. 1998, i kdy? je v těchto průkazech vyznačena platnost bez omezení. Dr?itelé těchto průkazů mají povinnost nejpozději do konce roku 2007, podat si ?ádost o vyhotovení nového občanského průkazu.
( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 14 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Zápis z říjnového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 22. 10. 2007 (1143 přečtení)

Toto není fotomontá? - socha ze souso?í Nejsvětěj?í trojiceV zápise mimo jiné najdete informace o tom, ?e zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 1 tohoto roku spolu se zdůvodněním, ?e rozhodlo podat ?ádosti o poskytnutí finančních prostředků na opravu roubení a odvlhčení zdí domu číslo 97 v Dlouhé ulici v Dubé a také na výměnu oken na celé radnici, ?e schválilo prezentovat město Dubá v informačním a orientačním plánu ve městě Liberec, ?e TJ Slavoj Dubá poděkoval za příspěvek na činnost v roce 2007 a zároveň zastupitele po?ádal o příspěvek na rok 2008 atd.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Pozvánky a informace MěÚ Dubá
Vydáno dne 11. 09. 2007 (1130 přečtení)

Toto není fotomontá? - socha ze souso?í Nejsvětěj?í trojicePozvánka na zářijové zasedání zastupitelstva města, informace o zájezdu na Zahradu Čech, informace o zájezdu do Divadla na Vinohradech a také informace o mo?nosti získání finančního příspěvku z programu Regenerace městských památkových zón a více naleznete v plném znění této zprávy.( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Zápis z červnového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 18. 06. 2007 (1363 přečtení)

Toto není fotomontá? - socha ze souso?í Nejsvětěj?í trojice

V plném znění této zprávy přiná?íme usnesení z červnového zasedání zastupitelstva města Dubá. Dozvíte se tak, ?e bývalý místostarosta města pan Jiří Samec po vzoru bývalé starostky paní Hany Pejpalové odstoupil ze zastupitelstva města Dubá, ?e město podepí?e smlouvu o poskytování poradenství v akci rekonstrukce bývalého hotelu Slávie a také ?e se město bude sna?it získat prostředky na bezdrátový rozhlas do v?ech osad patřících k městu. Více najdete v plném znění této zprávy...( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Pozvánky a informace MěÚ Dubá
Vydáno dne 14. 06. 2007 (1249 přečtení)

Toto není fotomontá? - socha ze souso?í Nejsvětěj?í trojicePozvánka a program na dne?ní červnové zasedání, pozvánka na Letní slavnosti města Dubá, pozvánka na ?kolní akademii nebo a také na promítání filmů v letním kině ... toliko pozvánky na?í radnice, jejich? plné znění najdete po kliknutí na název tohoto článku.( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Usnesení z květnového zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 18. 05. 2007 (1473 přečtení)

Toto není fotomontá? - socha ze souso?í Nejsvětěj?í trojiceV plném znění této zprávy přiná?íme usnesení z květnového zasedání zastupitelstva města Dubá a tak se mů?ete dozvědět, ?e bývalá starostka paní Hana Pejpalová odstoupila ze zastupitelstva města Dubá, ?e se 14 objektů, které byly mnoho let díky úpadku společnosti DUB spol. s r.o. v zástavě, opět stalo majetkem města Dubá, ?e město Dubá poskytlo 50 tisíc Kč na opravu kostela Sv. Václava v De?tné a také, ?e díky snaze paní zastupitelky Markéty Slezák bude v Dubé umístěn bankomat ČSOB a dal?í novinky...

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

|0-15|15-30|30-45|45-55|

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské ?výcarsko: Soutě? s historickými výlety po Dubé
Dubské ?výcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutě? s historickými výlety po Dubé. Soutě? je vhodná pro ka?dého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a tě?í ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát mů?ete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Ber?tejn a řadu dal?ích hodnotných cen. Více o soutě?i na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní ?kola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Va?eho dítěte do M? Dubá
Ředitelka Mateřské ?koly v Dubé, paní Zdena ?indelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v M? doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do M?, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v M? - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Stra?idelný les
V sobotu 31.května se koná ji? 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Stra?idelný les. Start je na zahradě mateřské ?koly mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Mo?nost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v leto?ním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bli??í informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.