NET Dubáček
 Datum: 07. 07. 2020 
 (svátek má Bohuslava)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním naší ikonky na váš web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 55 nalezených)

|0-15|15-30|30-45|45-55|

* Zápis z květnového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 19. 05. 2008 (2056 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, že byla schválena rozpočtová změna č.1 rozpočtu města Dubá, že manželé Šabatkovi poskytli městu sponzorský dar ve výši 100 tis. Kč na osvětlení kostela v Deštné a také na nákup potřebné techniky a chraných pomůcek potřebných při sekání travnatých ploch v Deštné a Zakšíně, že Ministerstvo zemědělství v tomto roce městu neposkytne dotaci na dobudování kanalizace v Dubé a že Krajský úřad Libereckého kraje schválil pro dubské hasiče dotaci na ochranné pomůcky a technické vybavení ve výši 178.800 Kč. Více naleznete v plném znění této zprávy.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Zápis z dubnového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 19. 05. 2008 (2179 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, že na pronájem stánků v Nedamově bylo doručeno 10 nabídek a že horní bude pronajat za 85 tisíc a dolní za 50 tisíc korun vždy jinému nájemci, že zastupitelé nakonec nesouhlasili s umístěním bioplynové stanice s kogenerační jednotkou v Dubé a naopak, že souhlasili s nabídkou na rekonstrukci veřejného osvětlení v Dubé v hodnotě 280.500 Kč. Dále se například dočtete, že město finančně přispěje na autobusovou linku Mšeno - Dubá - Doksy a také na fasádu kostela v Deštné. Více naleznete v plném znění této zprávy.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Pozvánky a informace MěÚ Dubá
Vydáno dne 04. 04. 2008 (2298 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojicePozvánka na dubnové zasedání zastupitelstva města, informace o otevírací době sběrného dvora, o akci Pálení čarodějnic, o prvomájovém koncertu, o finančních příspěvcích na opravy fasád, výměny oken či zřízení domovních čistíren odpadních vod, upozornění na končící platnost občanských průkazů a také informace o nových internetových stránkách ZŠ Dubá. Více naleznete v plném znění této zprávy.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Zápis z březnového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 04. 04. 2008 (1837 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, že  zastupitelé odložili vydání souhlasu s umístěním bioplynové stanice s kogenerační jednotkou v Dubé, kterou má v plánu vybudovat firma WASTECH a.s., že zastupitelé schválili místostarostovi T. Novákovi odměnu z 6.000 na 15.000 Kč měsíčně a že zastupitelstvo schválilo realizaci vybudování telekomunikační a internetové přípojky bezdrátovou technologií v Dubé, díky které se zvýší a zkvalitní dostupnost internetu v Dubé. Více naleznete v plném znění této zprávy.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Zápis z únorového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 04. 04. 2008 (1410 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, že  zastupitelé schválili rozpočet na rok 2008, že byl přijat návrh zastupitele pana J. Hozy na podání žádostí o přidělení grantů z Libereckého kraje na pořízení neinvestičních věcných prostředků pro Dubské hasiče. Dále bylo schváleno podat žádost o dotaci na pořízení bezdrátového rozhlasu a 2 informačních panelů pro měření rychlosti vozidel a jedné kamery. Mimo to se dozvíte, že byla paní starostkou podána žádost o poskytnutí finanční podpory na dokončení kanalizace v Dubé a také že by měl být obnoven orientační systém ve městě Dubá. Více naleznete v plném znění této zprávy. 

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Zápis z lednového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 21. 01. 2008 (1217 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, že  zastupitelé schválili podmínky pronájmu obou stánků v areálu Autokempu Nedamov, že byla přijata rozpočtová změna č.3 k rozpočtu na rok 2007 nebo také, že Město Dubá podpoří skoro 20ti tisíci korunami pobyt dětí mateřské školy na Benecku. Důležitou informací pro nás pro všechny je, že se od příštího zasedání zastupitelstva mění místo jeho konání a to z budovy ASTK na budovu Malé školy, která patří městu, čímž odpadne placení nájemného. Více naleznete v plném znění této zprávy. 

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 21 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Pozvánky a informace MěÚ Dubá
Vydáno dne 15. 01. 2008 (1019 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojicePozvánka na lednové zasedání zastupitelstva města, inforace o začlenění MěÚ Dubá do systému CZECH-POINT a toho, co to pro občany přináší, pracovní doba sběrného dvora, upozornění na konec splatnosti poplatků za odpady, informace o klubu pro maminky na rodičovské dovolené a jejich děti ... o Klubu malých Dubáčků a také informace o zapisech do 1. tříd ZŠ Dubá. Více naleznete v plném znění této zprávy.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Zápis z prosincového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 15. 01. 2008 (1120 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, že se Město Dubá schválilo rozpočtovou změnu č.2 k rozpočtu na rok 2007 a rozpočtové provizorium pro rok 2008, dále schválilo uzavření smlouvy o dopravní obslužnosti, kdy výše příspěvku na rok 2008 bude činit 90 Kč na obyvatele Dubé, neschválilo mateřské škole samostatné vytápění v ní umístěného bytu atd. Mimo to se ze zápisu také dozvíte, že od ledna 2008 je i MěÚ Dubá začleněn do systému CZECH POINT a také se dozvíte, že se chystají nové internetové stránky našeho města

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 734 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Zápis z listopadového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 04. 12. 2007 (1107 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, že se Město Dubá rozhodlo prodat sportovní rybník v Rozprechticích, že bylo povoleno probourat zeď mezi autobusovou čekárnou a Blue barem, informace o provedených opravách kapličky v Horkách, informace o činnosti osadních výborů nebo o opravě rybníčku na Dražejově, o výsadbě živého plotu kolem Návesáku atd.( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 26 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Konec platnosti některých občanských průkazů
Vydáno dne 04. 12. 2007 (1015 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojiceSdělení matriky MěÚ Dubá: ke dni 31.12. 2007 končí platnost občanských průkazů, které byly vydány do 31.12. 1998, i když je v těchto průkazech vyznačena platnost bez omezení. Držitelé těchto průkazů mají povinnost nejpozději do konce roku 2007, podat si žádost o vyhotovení nového občanského průkazu.
( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 14 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Zápis z říjnového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 22. 10. 2007 (1012 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojiceV zápise mimo jiné najdete informace o tom, že zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 1 tohoto roku spolu se zdůvodněním, že rozhodlo podat žádosti o poskytnutí finančních prostředků na opravu roubení a odvlhčení zdí domu číslo 97 v Dlouhé ulici v Dubé a také na výměnu oken na celé radnici, že schválilo prezentovat město Dubá v informačním a orientačním plánu ve městě Liberec, že TJ Slavoj Dubá poděkoval za příspěvek na činnost v roce 2007 a zároveň zastupitele požádal o příspěvek na rok 2008 atd.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Pozvánky a informace MěÚ Dubá
Vydáno dne 11. 09. 2007 (993 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojicePozvánka na zářijové zasedání zastupitelstva města, informace o zájezdu na Zahradu Čech, informace o zájezdu do Divadla na Vinohradech a také informace o možnosti získání finančního příspěvku z programu Regenerace městských památkových zón a více naleznete v plném znění této zprávy.( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Zápis z červnového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 18. 06. 2007 (1182 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojice

V plném znění této zprávy přinášíme usnesení z červnového zasedání zastupitelstva města Dubá. Dozvíte se tak, že bývalý místostarosta města pan Jiří Samec po vzoru bývalé starostky paní Hany Pejpalové odstoupil ze zastupitelstva města Dubá, že město podepíše smlouvu o poskytování poradenství v akci rekonstrukce bývalého hotelu Slávie a také že se město bude snažit získat prostředky na bezdrátový rozhlas do všech osad patřících k městu. Více najdete v plném znění této zprávy...( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Pozvánky a informace MěÚ Dubá
Vydáno dne 14. 06. 2007 (1096 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojicePozvánka a program na dnešní červnové zasedání, pozvánka na Letní slavnosti města Dubá, pozvánka na školní akademii nebo a také na promítání filmů v letním kině ... toliko pozvánky naší radnice, jejichž plné znění najdete po kliknutí na název tohoto článku.( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Usnesení z květnového zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 18. 05. 2007 (1320 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojiceV plném znění této zprávy přinášíme usnesení z květnového zasedání zastupitelstva města Dubá a tak se můžete dozvědět, že bývalá starostka paní Hana Pejpalová odstoupila ze zastupitelstva města Dubá, že se 14 objektů, které byly mnoho let díky úpadku společnosti DUB spol. s r.o. v zástavě, opět stalo majetkem města Dubá, že město Dubá poskytlo 50 tisíc Kč na opravu kostela Sv. Václava v Deštné a také, že díky snaze paní zastupitelky Markéty Slezák bude v Dubé umístěn bankomat ČSOB a další novinky...

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

|0-15|15-30|30-45|45-55|

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské Švýcarsko: Soutěž s historickými výlety po Dubé
Dubské Švýcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutěž s historickými výlety po Dubé. Soutěž je vhodná pro každého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a těší ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát můžete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Berštejn a řadu dalších hodnotných cen. Více o soutěži na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní škola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ Dubá
Ředitelka Mateřské školy v Dubé, paní Zdena Šindelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v MŠ doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do MŠ, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v MŠ - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Strašidelný les
V sobotu 31.května se koná již 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Strašidelný les. Start je na zahradě mateřské školy mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Možnost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.