NET Dubáček
 Datum: 28. 09. 2021 
 (svátek má Václav)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním na?í ikonky na vá? web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 42 nalezených)

|0-15|15-30|30-42|

* Nedávejme zbytečně ?anci zlodějům
Vydáno dne 17. 01. 2008 (1467 přečtení)

Přemý?líte o tom, jak zabránit nezvaným hostům v náv?těvě Va?í chalupy? Přiná?íme Vám několik u?itečných rad, které na webu Ministerstva vnitra zveřejnili Českolip?tí policisté. Přejeme Vám přitom, aby Vás nikdo nezvaný nenav?tívil.( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 20 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Kontrola komínových těles
Vydáno dne 15. 01. 2008 (1349 přečtení)

Dub?tí dobrovolní hasiči prováděli ve druhé polovině listopadu 2007 preventivní kontroly komínových těles v objektech, které jsou v majetku města Dubá. Ačkoliv na řadě míst ?ádné závady neshledali, na?lo se i nemálo objektů ve kterých objevili značné nedostatky. Jejich odstranění je v?ak nezbytné pro zaji?tění protipo?ární ochrany. Město bude postupně zji?těné závady odstraňovat svépomocí.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 16 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Po?áry sazí v komínovém tělese - na?e rady
Vydáno dne 03. 10. 2007 (1143 přečtení)

Jednotka SDHO Dubá v tomto období ji? několikrát vyjela k po?áru sazí v komínovém tělese, proto ve spolupráci s ní přiná?íme několik základních rad. Nejdříve stručný výtah z právních předpisů: Komín je zpravidla svislá konstrukce s jedním nebo více otvory. Tyto otvory slou?í k odvodu kouře z tepelných spotřebičů. Komíny a kouřovody se musí udr?ovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zaji?těna bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů, zejména musí být zaji?těna celistvost a neprody?nost komínového plá?tě. Dále je nutné zaji??ovat či?tění a kontrolu komínů způsobem a ve lhůtách stanovených zvlá?tním právním předpisem - Vyhlá?ka 111/1991 Sbírky zákona ČR o či?tění komínů....

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Zápis ze zářijového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 03. 10. 2007 (1156 přečtení)

Toto není fotomontá? - socha ze souso?í Nejsvětěj?í trojice

V plném znění této zprávy přiná?íme usnesení ze zářijového zasedání zastupitelstva města Dubá. Dozvíte se tak, ?e město Dubá má zájem provést výměnu a doplnění nepředpisového nebo po?kozeného dopravního značení, a také, ?e město přispěje své základní ?kole 100 tisíci korunami na zlep?ení počítačové vybavenosti a také například, ?e  budou před nákupním střediskem umístěny dvě kamery za 130 tisíc korun pro zvý?ení bezpečnosti v této lokalitě. Více najdete v plném znění této zprávy...( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Motorkářská mekka bude pod dohledem ka?dý víkend
Vydáno dne 17. 04. 2007 (1339 přečtení)

Motorkářská mekka Dubá - Liběchov bude pod dohledem ka?dý víkend, napsala 17. dubna Mladá Fronta Dnes. Bude tomu tak poté co při bě?né policejní kontrole narazil jeden z motorkářů do policisty, zranil jej a ujel. Přesto se situace s přestupky motorkářů zlep?ila, napsala MF Dnes zase v jiném článku ve stejný den. Motorkáři jezdí zjevně klidněji a také si méně překrývají registrační značky.... Jak to vidíte vy milý čtenáři, zkuste nám to napsat do komentářů k tomuto článku.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* S jarem přicházejí po?áry travních porostů
Vydáno dne 03. 04. 2007 (1022 přečtení)

Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často přidělává vrásky na čele. Kdy? se zvládne voda po sněhové nadílce, větrná smr?? nastává období, kdy vět?ina z nás vyrá?í za úklidem na zahrádky a blízkého okolí, tedy mohou nejen pro hasiče, ale i pro Vás nastat perné chvíle. Tento článek by chtěl připomenout občanům a rekreantům několik zásad po?ární ochrany, které je nutno při likvidaci odpadu pálením dodr?ovat.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* POZOR! Je nouzový stav!
Vydáno dne 25. 01. 2007 (1324 přečtení)

I pro území celého Libereckého kraje platí od 25.ledna do 5.února vládou České republiky vyhlá?ený nouzový stav z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohro?ení ?ivotů, zdraví a značného rozsahu ohro?ení majetku v důsledku rozsáhlé ?ivelní pohromy. Díky tomu platí zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob v lesích na území Libereckého kraje, s výjimkou osob provádějících likvidační práce a orgánů vrchního státního dozoru v lesích a České inspekce ?ivotního prostředí. Dále se nařizuje provádění terénních úprav, je-li to v souvislosti s krizovou situací nezbytně nutné pro zmírnění nebo odvrácení veřejného ohro?ení vyplývajícího z krizové situace....

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 39 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Poděkování dubským hasičům
Vydáno dne 23. 01. 2007 (1019 přečtení)

Chtěl bych jménem celé na?í rodiny touto cestou poděkovat dubskému dobrovolnému hasičskému sboru za pomoc při odstraňování následků ničivé vichřice z noci 19.1. 2007. Na na?í chalupu na Dubsku spadnul strom, který se vyvrátil i s kořeny. Dub?tí hasiči se ihned po příjezdu vrhli na vyvrácený smrk motorovými pilami jako roj rozzuřených včel. Strom zbavili větví a hlavně ho rozřezali na men?í kousky, které se ji? daly odstranit. Pracovali jako profesionální tým a celá akce jim zabrala jen několik minut. Chtěl bych jejich zásah a ochotu ocenit i vzhledem k tomu, ?e se v?e odehrálo v sobotu po poledni, kdy u? za sebou měli spoustu dopoledních a hlavně pátečních výjezdů. Moc děkujeme, Miroslav Soukup

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 272 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Ani nevíme, co za machry u nás doma máme
Vydáno dne 13. 12. 2006 (1154 přečtení)

Rychlozásahový Nissan Patrol, CAS-24 a likvidace havárie ?kody 105 a nákladního automobilu Scania s tlakovou láhví s propan-butanem uvnitř a převráceným návěsem převá?ející tekutým dusíkem chlazenou cisternu s chemickou látkou, která při zahřátí a reakci se vzduchem je silně hořlavá a výbu?ná ... no, to bych rád věděl, kdo z vás by si na to troufnul ... A výsledek? Trojnásobná po?ární ochrana a zásah v protichemických oblecích, tě?ká vypro??ovací technika a dva vysoko-toná?ní jeřáby. (Text popisující havárii ze zápisů SDH Dubá najdete v plném znění článku. Jinak informace o havárii jsme přinesli ji? dříve a to zde.)

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Čórkaři u? jdou. Třeste se!
Vydáno dne 07. 11. 2006 (1599 přečtení)

Převá?ně elektrické ruční nářadí odcizil zatím neznámý chmaták, který se vloupal do chalupy u Dubé. Vloupání zjistil 53letý majitel ihned po příjezdu ke své chalupě. Pachatel vypáčil visací zámek od vrat stodoly a odtud po vypáčení dveří spojujících stodolu s obytnou částí vnikl do chalupy. Z obytné části odcizil převá?ně elektrické ruční nářadí jako brusky, vrtačku, okru?ní pilu atd. Celková ?koda byla vyčíslena na 25 tisíc korun. V případě dopadení hrozí pachateli za trestné činy kráde?e a poru?ování domovní svobody a? tříletý trest odnětí svobody.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Otevřený dopis policejnímu prezidentovi
Vydáno dne 21. 10. 2006 (1822 přečtení)

Je čas bránit se nastupující anarchii domobranou?

 

Vá?ený pane Husáku,

 

kdy? se někde čas od času koná shromá?dění neonacistů nebo třeba technoparty, sejde se tam pár stovek účastníků a několik desítek policistů. Na trase Liběchov ? Nový Ber?tejn, kde silnice č. I/9 vede středem několika obcí, jsme stovkami anonymních motorkářů ohro?ováni denně, na silnici i na chodníku, nejvíce v?ak od pátku do neděle, pravidelně od dubna a? do konce října, tedy 7 měsíců v roce. Hluk z nepřijatelně upravených a vykuchaných výfuků motorek obtě?uje u? více jak dva roky tisíce lidí, kteří zde bydlí, pracují a jezdí do této rekreační chráněné krajinné oblasti odpočívat. Problém si úřady přehazují jako horký brambor. A v?echny na?e závěry vedou k tomu, ?e je to právě policie, v jejím? čele stojíte Vy osobně, kdo je za tak neúnosnou situaci odpovědná. Jste na tahu problém ře?it. Stě?ovat si na nedostatečnou legislativu nemů?ete. Potřebné legislativní změny v parlamentu by Vám měl pomoci prosadit právě úřadující ministr vnitra. A ře?eny měly být ji? dávno před přijetím nového silničního zákona. Něco v?ak mů?ete udělat u? dnes. Přinejmen?ím odpovědět mi na ní?e uvedené otázky, které Vám kladu formou tohoto otevřeného dopisu, aby reakce na ně úplně nevy?uměla, tak jako obvykle vy?umí snahy jednotlivců a novinářů něco v této věci změnit.....( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Dub?tí hasiči trhají rekordy
Vydáno dne 20. 09. 2006 (1228 přečtení)

Jednoduchým nahlédnutím do statistického přehledu činnosti dubské hasičské jednotky lze zjistit, ?e na?i hasiči trhají rekordy. Ji? ke konci září leto?ního roku dosáhl počet jejich výjezdů magickou stovku, co? je o deset výjezdů více ne? v celém roce 2005 a lze tak předpokládat, ?e přijdou-li i letos povodně, dosáhne počet výjezdů v leto?ním roce oproti 90-ti výjezdům v roce 2005 rekordních 130-ti výjezdů. Kliknutím na obrázek k tomuto článku si mů?ete statistický přehled výjezdů zobrazit, stejně tak i na stránkách SDH Dubá zde.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* PŘIJĎTE SI OVĚŘIT TACHOMETR SVÉHO VOZU
Vydáno dne 11. 09. 2006 (1659 přečtení)

Policie České republiky - Okresní ředitelství v České Lípě pořádá ve spolupráci s Autodromem Sosnová ve středu 13. září od 15.00 do 19.00 hodin odpoledne pro motoristy. Na akci si na profesionální motoristické dráze v areálu Autodromu v Sosnové mohou v?ichni zájemci ověřit spolehlivost tachometru svého vozidla policejním radarem. Motoristé tu současně budou mít příle?itost vyzkou?et si ?kolu smyku a tím si zdokonalit své řidičské schopnosti. Policisté ve spolupráci s Autodromem Sosnová chtějí touto cestou poskytnout v?em motoristům potřebný servis, který podpoří bezpečnost na na?ich silnicích.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Hasiči v květnu
Vydáno dne 27. 06. 2006 (908 přečtení)

Přehled zásahů na?ich hasičů v rychlosti? To byla mezi-krajská výpomoc při po?áru lesního prostoru v Chudolazech, výbuch v rodiném domku na Bezdězu, nějaké dopravní nehody, po?ár lesa v Oboře,  větrná smr?? v Zaj?íně a Horkách a také na spojce Dubá - Dřevčice. Více informací naleznete na http://sdh-duba.euweb.cz.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Hasiči v březnu
Vydáno dne 17. 04. 2006 (962 přečtení)

Přehled zásahů na?ich hasičů v rychlosti? To je Fiat Punto v De?tné mimo vozovku, tři auta v sobě a dva zranění k tomu v Bukovci a sedm zásahů k záplavám a to hlavně v Dubé (Zahradní ulice, Výsluní, ul. Po?árníků), v Bukovci a v De?tné. Více informací naleznete na http://sdh-duba.euweb.cz.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

|0-15|15-30|30-42|

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské ?výcarsko: Soutě? s historickými výlety po Dubé
Dubské ?výcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutě? s historickými výlety po Dubé. Soutě? je vhodná pro ka?dého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a tě?í ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát mů?ete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Ber?tejn a řadu dal?ích hodnotných cen. Více o soutě?i na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní ?kola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Va?eho dítěte do M? Dubá
Ředitelka Mateřské ?koly v Dubé, paní Zdena ?indelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v M? doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do M?, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v M? - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Stra?idelný les
V sobotu 31.května se koná ji? 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Stra?idelný les. Start je na zahradě mateřské ?koly mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Mo?nost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v leto?ním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bli??í informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.