NET Dubáček
 Datum: 28. 09. 2021 
 (svátek má Václav)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním na?í ikonky na vá? web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


PROHLÁŠENÍ PRO INFORMACE A DOKUM

PROHLÁŠENÍ PRO INFORMACE A DOKUMENTY DOSTUPNÉ NA TOMTO SERVERU WWW
Máte oprávnění používat dokumenty (jako jsou tutorialy, články, tabulky a dokumenty) z tohoto serveru (Server) za předpokladu, že (1) všechny kopie budou zahrnovat níže uvedenou doložku o autorských právech, (2) použití těchto Dokumentů z tohoto Serveru je určeno pouze pro informativní, nekomerční nebo osobní účely a tyto Dokumenty nebudou zkopírovány ani vystaveny v žádném síťovém počítači ani vysílány v žádném druhu média bez dohody s autorem a (3) Dokumenty nebudou žádným způsobem upravovány. Použití za jiným účelem je trestné podle občanského nebo trestního práva a je postihováno maximálními zákonnými sazbami.

Mezi výše specifikované Dokumenty nepatří návrh nebo uspořádání serveru NET Dubáček (http://netdubacek.euweb.cz). Prvky serveru NET Dubáček (http://netdubacek.euweb.cz) jsou chráněny příslušnými zákony. Úplné nebo částečné kopírování nebo imitování těchto prvků je zakázáno. Žádná loga, grafika, zvuky či obrázky nesmí být bez výslovného souhlasu autora kopírovány ani rozšiřovány.

SERVER NET Dubáček (http://netdubacek.euweb.cz) NEZARUČUJE VHODNOST INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V DOKUMENTECH ANI SOUVISEJÍCÍCH VYOBRAZENÍ PUBLIKOVANÝCH NA TOMTO SERVERU PRO JAKÝKOLI ÚČEL. VŠECHNY TYTO DOKUMENTY A SOUVISEJÍCÍ VYOBRAZENÍ JSOU POSKYTOVÁNY "TAK JAK JSOU" BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. SERVER NET Dubáček (http://netdubacek.euweb.cz) SE TÍMTO ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE TĚCHTO INFORMACÍ VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICKÝCH PRÁV A NEPORUŠENÍ SMLOUVY. SERVER NET Dubáček (http://netdubacek.euweb.cz) NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA ŽÁDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ NÁSLEDKEM ZTRÁTY POUŽITELNOSTI, DAT NEBO ZISKU, A TO I V PŘÍPADĚ SMLUVNÍHO ZÁVAZKU, ZANEDBÁNÍ ČI JINÉ PROTIPRÁVNÍ AKCE, ANI ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ NEBO SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM ČI VÝKONEM INFORMACÍ DOSTUPNÝCH NA TOMTO SERVERU.

DOKUMENTY A SOUVISEJÍCÍ VYOBRAZENÍ PUBLIKOVANÉ NA TOMTO SERVERU MOHOU OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY.

PROHLÁŠENÍ PRO SOFTWARE, DOKUMENTY A SLUŽBY DOSTUPNÉ NA TOMTO SERVERU WWW
SERVER NET Dubáček (http://netdubacek.euweb.cz) NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA ŽÁDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ NÁSLEDKEM ZTRÁTY POUŽITELNOSTI, DAT NEBO ZISKU, A TO I V PŘÍPADĚ SMLUVNÍHO ZÁVAZKU, ZANEDBÁNÍ ČI JINÉ PROTIPRÁVNÍ AKCE, ANI ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ NEBO SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM ČI VÝKONEM SOFTWARU, DOKUMENTŮ NEBO INFORMACÍ NEBO POSKYTNUTÍM NEBO NEPOSKYTNUTÍM SLUŽEB DOSTUPNÝCH NA TOMTO SERVERU.

ODKAZY NA SERVERY TŘETÍCH STRAN
ODKAZY V TÉTO OBLASTI SMĚŘUJÍ MIMO RÁMEC SERVERU NET Dubáček (http://netdubacek.euweb.cz). SERVERY WWW, NA KTERÉ TYTO ODKAZY SMĚŘUJÍ, NEJSOU KONTROLOVÁNY SERVEREM NET Dubáček (http://netdubacek.euweb.cz) A SERVER NET Dubáček (http://netdubacek.euweb.cz) NENESE ZODPOVĚDNOST ZA OBSAH ŽÁDNÉHO ODKAZOVANÉHO SERVERU WWW ANI ZA ŽÁDNÝ ODKAZ NACHÁZEJÍCÍ SE NA ODKAZOVANÉM SERVERU WWW ANI ZA ŽÁDNÉ ZMĚNY ČI AKTUALIZACE TĚCHTO SERVERŮ WWW. SERVER NET Dubáček (http://netdubacek.euweb.cz) NENESE ZODPOVĚDNOST ZA VYSÍLÁNÍ WEBCASTING ANI JINÝ ZPŮSOB PŘENOSU Z KTERÉHOKOLI ODKAZOVANÉHO SERVERU. SERVER NET Dubáček (http://netdubacek.euweb.cz) VÁM POSKYTUJE TYTO ODKAZY POUZE JAKO DOPLNĚK A ZAHRNUTÍ JAKÉHOKOLI ODKAZU NEZNAMENÁ, ŽE SERVER NET Dubáček (http://netdubacek.euweb.cz) SERVER WWW DOPORUČUJE ČI SCHVALUJE.

PROVOZOVATEL SERVERU WEBZDARMA.CZ
PROVOZOVATEL SERVERU WEBZDARMA:CZ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA OBSAH SERVERU NET Dubáček (http://netdubacek.euweb.cz). SERVER WEBZDARMA:CZ JE POUZE POSKYTOVATELEM WEBHOSTINGU A NENESE ZODPOVĚDNOST ZA SOFTWARE, DOKUMENTY A SLUŽBY DOSTUPNÉ NA SERVERU NET Dubáček (http://netdubacek.euweb.cz) ANI ZA ODKAZY NA SERVERY TŘETÍCH STRAN. TUTO ZODPOVĚDNOST NESE POUZE PROVOZOVATEL SERVERU NET Dubáček (http://netdubacek.euweb.cz) DLE VÝŠE UVEDENÝCH PROHLÁŠENÍ.

DOLOŽKA O AUTORSKÝCH PRÁVECH. Copyright © 2004-2005 Miroslav Jakuš. Všechna práva vyhrazena.

OCHRANNÉ ZNÁMKY. Názvy skutečných společností a produktů zde uvedených mohou být ochranné známky příslušných vlastníků. Společnosti, organizace, produkty, osoby nebo události zde uváděné jako příklady jsou smyšlené. Jakákoli spojitost s kteroukoli skutečnou společností, organizací, produktem, osobou či událostí není zamýšlená a nelze ji vyvozovat.

Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské ?výcarsko: Soutě? s historickými výlety po Dubé
Dubské ?výcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutě? s historickými výlety po Dubé. Soutě? je vhodná pro ka?dého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a tě?í ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát mů?ete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Ber?tejn a řadu dal?ích hodnotných cen. Více o soutě?i na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní ?kola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Va?eho dítěte do M? Dubá
Ředitelka Mateřské ?koly v Dubé, paní Zdena ?indelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v M? doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do M?, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v M? - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Stra?idelný les
V sobotu 31.května se koná ji? 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Stra?idelný les. Start je na zahradě mateřské ?koly mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Mo?nost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v leto?ním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bli??í informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.