NET Dubáček
 Datum: 24. 10. 2020 
 (svátek má Nina)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním na?í ikonky na vá? web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Odpověd vedení TJ Slavoj Dubá na příspěvek této rubriky z minulého čísla
Vydáno dne 21. 11. 2004 (1527 přečtení)

Článek převzatý z rubriky Názory občanů ti?těného DubáčkaVá?ení čtenáři, jsme rádi, ?e jste poukázali na situaci organizace, konkrétně na problémy na?eho mu?stva ?A" a jeho odhlá?ení ze soutě?e. I pro nás bylo nepříjemné provést tento téměř historický krok, av?ak okolnosti, jak o nich pohovoříme dále, si to vy?ádaly....

Tradice na?í dubské kopané, měla v minulosti mnohem hlub?í kořeny a úspěchy na?ich fotbalistů, jejich výborné vystupování ve vy??ích soutě?ích, jejich daleko vět?í kamarádství a společné pouto v kolektivu toho byly důkazem. Rok 1989 byl v?ak mezníkem nejen na?eho hospodářství a politického klimatu, av?ak i mezníkem společenských vztahů a vazeb. Na?í organizaci se rázem změnily podmínky, stala se právní osobou, a i tak je na ni nahlí?eno. Zcela se změnily finanční zdroje, a proto, aby organizace dobře a stabilně fungovala, jsou finance zásadní podmínkou. Nejde o to vyplácet odměny (ji? dříve jsme v tomto zpravodaji uvedli, ?e v na?í organizaci mimo odměny na?í paní účetní nejsou vypláceny vůbec ?ádné odměny a ani poskytovány ?ádné věcné či finanční dary či zvýhodnění). Jde o to, vytvářet podmínky pro udr?ování a rozvoj oddílů sdru?ených v na?í organizaci, jako jsou fotbalisté, tenisté a nově i ma?oretky a mo?ná i volejbalisté. Tyto podmínky se vytvářejí například udr?ováním a rozvojem na?eho sportovního areálu, administrativní pomocí vedoucím jednotlivých oddílů nutnou k přijímání dotací od ČSTV, vedení účetnictví, pořádáním různých akcí, které napomáhají neustálému a pro stabilitu organizace velice nutnému získávání nových členů.

Dnes ji? automaticky nezískáváme finanční prostředky na na?i činnost, jak tomu bylo před rokem 1989, kdy tzv. Národní fronta měla obrovskou (i politickou) moc. A tak bylo nutné, aby se z členů výkonného výboru stali výkonní mana?eři, kteří nejen ?e doká?í sehnat dostatečné mno?ství finančních prostředků, ale kteří doká?í i navazovat spolupráci s vedením radnic, podnikatelskou sférou, ?kolami a dal?ími subjekty. To se v?ak v Dubé jaksi nepovedlo, stav se zhor?oval, finanční prostředky vyčleněné pro jednotlivé oddíly se vyu?ily na provoz, av?ak adekvátní část se zpátky nedařilo (přiznáváme, ?e hlavně díky nečinnosti vedení) vracet způsobem, který by byl správný. Jde zejména o oddíl fotbalu, který se jako jediný účastnil mistrovských soutě?í, kde?to tenisté hráli bez vy??ích nákladů tzv. ?pro radost". Místo, aby se finanční prostředky pro fotbalisty pilně sháněli jinde, tak se laxním přístupem ?ádalo o finanční prostředky na provoz u města Dubá a okolních obcí a předev?ím se prováděly přestupy a odprodeje hráčů jiným klubům. Výsledkem bylo ročně získaných pouhých 10 tisíc Kč od města Dubá na činnost mláde?e, a příspěvěk od obce Chlum, ale hlavně bylo výsledkem výrazné oslabení mu?stva mu?ů o ty nejlep?í hráče, kteří doká?í tým semknout a dovést k vítězství. Na základě toho ti dal?í dobří hráči kvapně odcházeli na vlastní ?ádost, nebo skončili s fotbalem nadobro. S diváky tomu pak bylo velice podobně.

A? v roce 2003 se podařilo po asi deseti letech opět svolat výroční členskou schůzi a obměnit výkonný výbor natolik, aby se nastartovala změna k lep?ímu. A tak ji? dnes stabilně a úspě?ně funguje mu?stvo na?ich star?ích ?áků, přípravky i dorostenců, nově jsme zalo?ili soubor ma?oretek - roztleskávaček, obnovili jsme tradici letních soustředění a chystáme i turnaje. Jsme si vědomi toho, ?e jedině mladí tvoří ná? základ. Nic, co by mělo být stabilní a trvat dlouho, si nelze v na?ich podmínkách koupit. K odhlá?ení mu?stva mu?ů jsme museli, jako ji? nový výkonný výbor přistoupit proto, proto?e díky vý?e zmíněnému ubíjení dubského fotbalu zbyla z na?eho mu?stva mu?ů ji?, a nyní to řekněme velice tvrdě ?TROSKA". Troska, av?ak těch nejvěrněj?ích, kteří vydr?eli i léta hanby, nebo? rychlý sestup z druhé třídy do čtvrté a neustálé prohry nijak jinak nazvat nelze. Tento zbytek mu?ů, kteří se rvali o to, aby dubský mu?ský fotbal nevymřel s nadějí, ?e se v?e zlep?í, se ocitl v kritické situaci, kdy se na několik zápasů se?lo pouze osm hráčů. Dvakrát se na zápas mimo Dubou ani nevydali a dvakrát za nepřítomné nechali hrát dorostence. Výsledkem byly ubohé prohry, zvý?ená nervozita, zranění způsobené přepínáním (střídání je v na?í soutě?i často nutné) a zbytečné výpady mezi sebou samými.

Podle nás jim za to patří dík a my slibujeme, ?e uděláme v?e pro to, abychom zase jejich výkony mohli v Dubé minimálně ka?dých čtrnáct dní sledovat. Zároveň zveme mezi nás v?echny, kteří nám v tom chtějí pomoci.

Antonín Lupoměský a Miroslav Jaku? zástupci výkonného výboru TJ Slavoj Dubá[Akt. známka: 1,00] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Dubáček (únor 2004) )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské ?výcarsko: Soutě? s historickými výlety po Dubé
Dubské ?výcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutě? s historickými výlety po Dubé. Soutě? je vhodná pro ka?dého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a tě?í ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát mů?ete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Ber?tejn a řadu dal?ích hodnotných cen. Více o soutě?i na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní ?kola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Va?eho dítěte do M? Dubá
Ředitelka Mateřské ?koly v Dubé, paní Zdena ?indelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v M? doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do M?, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v M? - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Stra?idelný les
V sobotu 31.května se koná ji? 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Stra?idelný les. Start je na zahradě mateřské ?koly mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Mo?nost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v leto?ním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bli??í informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.