NET Dubáček
 Datum: 05. 08. 2020 
 (svátek má Kristián)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním na?í ikonky na vá? web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Dobrovolní hasiči hodnotili svou činnost
Vydáno dne 21. 12. 2004 (2516 přečtení)

Díky pozvání, které se nám dostalo, Vám přiná?íme informace z výroční členské schůze Sdru?ení dobrovolných hasičů Dubá, na kterém byla hodnocena činnost tohoto sdru?ení za uplynulý rok 2004..... (více naleznete v úplném znění článku)
Mimo jiné jsme se dozvěděli, ?e je ve sdru?ení zapojeno celkem 34 členů a 19 dětí zapojených v krou?ku Mladých hasičů. Právě z řad těchto členů se rekrutují poloprofesionálové hasičské jednotky zřízené městem Dubá, která dnes má tři dru?stva v počtu 2 hasiči, strojník a velitel, tedy celkem 12 hasičů nepřetr?itě bdějících na na?i bezpečnost. Ta u? dávno není jen po?árního charakteru, ale sestává se ve velké vět?ině i z první pomoci při dopravních nehodách, povodních a jiných ?ivelných pohromách. Takovýchto pomocí, ke kterým na?e jednotka musela vyjet, bylo do poloviny prosince celkem 81, z čeho? například 36 bylo k po?árům, 16 k dopravním nehodám nebo 18 k technickým pomocím. Plných 40 výjezdů jednotka podnikla do katastru obce Dubá a 41 zásahy jednotka ve své podstatě vypomáhala ostatním obcím v jejich katastrech.

Jednotka v minulém roce zachránila velké hodnoty. Například celková plocha lesních po?árů (vět?inou známý Obrok v katastru obce Tuháň) obsedla plochu 18,3 ha. Největ?ím důvodem proč bychom měli být ale v?ichni na své hasiče hrdi je fakt, ?e v průběhu roku zachránili 22 osob. Pouze jednu se jim zachránit nepodařilo. Za to jim zcela jistě patří ná? dík.

Ji? jsem se účastnil mnoha setkání hasičů (a to nejen v Dubé) a musím přiznat, ?e hasiči jsou zvlá?tní sorta. Sorta lidí, kteří jsou upřímní, dobrosrdeční a stateční a mě je mezi nimi dobře. Co se týče Dubské jednotky, jsem na ni hrdý dvojnásob. Po různých peripetiích kterými si pro?la zase navazuje na to, čím byla v minulosti. A to ?e není jen hasičskou jednotkou, ale předev?ím seskupením lidí, na které je spolehnutí. V?dy? dnes stačí jen po?ádat a jsou k dispozici. K dispozici městu při technických pracích či údr?bě a opravách strojového parku (ale i například při pomoci přípravy různých kulturních akcí), sportovcům, klubu dětí ... v?em. Aktivně se starají o svých 19 dětí, z kterých zcela jistě vyrostou dal?í upřímní a spolehliví lidé. V roce 2004 se s nimi účastnili 10-ti soutě?í a dvou soustředění.

Na schůzi proběhla také volba nového vedení. V čele sdru?ení tak vstanulo mládí. Starostou jednotky se stal mladý Martin Maudr, k ruce ve funkci místostarosty mu bude syn na?eho bývalého starosty města mladý Lubo? Socha. Do funkce velitele jednotky JPO II členové zastupitelům navrhují jmenovat za odstupujícího Oldřicha Koubka pana Jaroslava Hozu, který se stal v posledním období snad nejvýrazněj?í postavou této jednotky. Oldřich Koubek, který dodnes jednotku oficiálně vede na svou ?ádost chce dát prostor svému kamarádovi, který má mnoho návrhů na dal?í zdokonalování jednotky. Přece jen je taková práce velice časově náročná a tak za dobře odvedenou práci patří Oldřichovi velký dík.

Pokud máte chu? dozvědět se o dubských hasíčích více informací, zavítejte na jejich internetové stránky na adrese: http://sdh-duba.euweb.cz/

... Odstupující starosta a nominovaný velitel Jaroslav Hoza.


... Odstupující velitel jednotky Oldřich Koubek


... Nově zvolený starosta jednotky pan Martin Maudr


... Nově zvolený místostarosta Lubo? Socha


... Nejstar?ím členem je pan Bohumil Řeřicha, který je členem celých 53 let, co? je opravdu pěkné.


... Jedním z nejstar?ích členů je také pan Jan Dalecký


... Na ?ádost hasičů na tomto místě také otiskujeme fotografii jednoho z nejstar?ích členů pana Miroslava Alberta, který v loňském roce byl celých 50 let u sboru dobrovolných hasičů a oni na něj nechtěně zapomněli. Tedy vězte, ?e tento člověk ji? ve svých sedmnácti letech věnoval část svého srdce hasičině.


... Veteráni pohromadě


... Ji? 16 let je u sboru také paní Helena Zítková


... O mláde? se nyní stará pan Ota Skřivánek


... Velkým potě?ením pro na?e hasiče bylo umo?nění nákupu nového rychlého terénního zásahového vozidla. V?dy? například u dopravních nehod jde kolikrát o vteřiny a oni je opravdu zbytečně propásnout nechtějí. Divili byste se, kolik z dubských občanů bylo v tomto smyslu jejich ?zákazníky?.


Připomínáme stránky SDH Dubá:
http://sdh-duba.euweb.cz/[Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Miroslav Jaku? )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské ?výcarsko: Soutě? s historickými výlety po Dubé
Dubské ?výcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutě? s historickými výlety po Dubé. Soutě? je vhodná pro ka?dého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a tě?í ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát mů?ete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Ber?tejn a řadu dal?ích hodnotných cen. Více o soutě?i na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní ?kola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Va?eho dítěte do M? Dubá
Ředitelka Mateřské ?koly v Dubé, paní Zdena ?indelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v M? doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do M?, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v M? - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Stra?idelný les
V sobotu 31.května se koná ji? 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Stra?idelný les. Start je na zahradě mateřské ?koly mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Mo?nost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v leto?ním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bli??í informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.