NET Dubáček
 Datum: 01. 08. 2021 
 (svátek má Oskar)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním na?í ikonky na vá? web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* V Nedamově mělo být ?elezniční nádra?í pro Dubou. Fikce? Nikoli, historie.
Vydáno dne 22. 06. 2005 (7659 přečtení)

Ten, kdo pravidelně čte ti?těného Dubáčka, si mo?ná vzpomene na článek dubského kronikáře pana Kamila Matějoviče, který v ?estém čísle z roku 2000 napsal článek ?elenice, ve kterém se zmínil o zamý?leném av?ak neuskutečněném projektu, který si kladl za cíl přivést do Dubé ?eleznici. Při toulkách Dubou mů?ete narazit na pěknou vzpomínku, jakýsi památníček tohoto projektu, který i s posezením pro turisty zbudovali čilí a jistě i hrdí občané Zak?ína. V úplném znění tohoto článku se tak dozvíte o neuskutečněném projektu více a také zde naleznete několik fotografií.

Dubá le?í v pahorkaté krajině, ve které by vlak čekal jen  málokdo. Av?ak přece bychom tu při tro?e snahy nalezli mo?nost jak sem ?eleznici vpasovat. Neuskutečněný vět?í rozmach Dubé byl historiky odůvodňován právě absencí ?eleznice, av?ak kdo ví, jak by tomu bylo, kdyby tu ?eleznice existovala. Ka?dopádně ?eleznice má své nezaměnitelné kouzlo, které sice dnes jaksi vyprchává, ale ?vláčkařům?, dětem i těm, kteří vzpomínají na svá studentská léta, na krásné chvíle při ?čundrech? a mnohým dal?ím, ?eleznice stále imponuje. Pro ně a pro v?echny Dubáky dané rodi?těm, chalupou i láskou k nezaměnitelné dubské přírodě je určen tento článek.

 

Jak ji? padlo v úvodu, napsal Dubský kronikář něco málo informací do ti?těného zpravodaje Dubáček. Zmínil se v něm o tom, ?e Dubá kdysi bývala politickým okresem, jeho? územím procházely dvě ?elezniční trati. V jihozápadní části to byla tra? Mělník - Litoměřice a na severovýchodě tra? z Bakova nad Jizerou do České Lípy. Začátkem 20. století bylo vá?ně uva?ováno o propojení obou tahů a to těsně kolem Dubé. Tra? měla spojovat nádra?í ve ?tětí s nádra?ím v Doksech, co? je vzdu?nou čarou asi 22 km, av?ak tra? měla měřit kolem 36 km. V současnosti na vět?ině úseku vede silniční tah a tak i dnes se mů?eme na pomyslné trati v na?ich představách svést. ?tětí, Radouň, Kře?ov, Snědovice, Stří?ovice, Velký Hubenov, Sukorady, Mo?nice, Tuhaň (zastávka 1 km od obce) Zak?ín, De?tná, Vrabcov, Rozprechtice, Nedamov (nádra?í i pro Dubou), Mlýnek, Nový Bern?tejn (dole v údolí u bývalého pivovaru),  Vrchovany (také dole v údolí), Horky (2 km od obce), Zbyny, Stará Skalka, Doksy. Nutno uznat, ?e by se jednalo o opravdu impozantní jízdu zpočátku vleklým údolím, av?ak posléze s otevřeněj?í a otevřeněj?í krajinou, která by někde u Horek vyústila do krásného kraje, dnes pojmenovaného podle básníka a cestovatele Karla Hynka Máchy.

 

 

Detailněj?í náhled naleznete zde.

 

Detailněj?í náhled naleznete zde.

 

?eleznice v?ak dokončena nebyla. Projekt byl v průběhu stavby pozastaven a ji? nikdy nebyl dokončen. Tra? byla budována od ?tětí a dostala se a? do Zak?ína. Dál se ji? nedostala. Později byla prý slepá tra? do Zak?ína zcela zru?ena.

 

Pokud se budete chtít vydat na pěkný výlet, pak neopomeňte zvolit si za cíl místo, kde prý kdysi stála poslední zbudovaná a tedy konečná a také nejblí?e v okolí Dubé v minulosti existující zastávka vý?e zmíněné ?elezniční trati. Naleznete zde příjemné prostředí s pomníčkem neznámému ?elezničářovi, kterému tu členové Fan clubu První Zak?ínské ?elezniční (jak se hrdě nazývají) usadili pomníček a u kterého se nachází i malé a o to příjemněj?í posezení. Dokonce zde členové fan clubu zřídili vývěsku s informacemi o nedokončeném projektu trati ?tětí - Doksy v několika jazykových mutacích, ve kterém se doslova praví:

 

Milý poutníče,

oddechni si, postůj nebo si sedni na na?i lavičku, natrhej pár lučních květů a ozdob jimi Hrob neznámého ?elezničáře.

 

Nachází? se právě na 594. km Severoji?ní dráhy, která měla v první polovině 19. století spojit Severní moře (Hamburg) a Jadranské moře (Triest) a urychlit tak přepravu zbo?í mezi těmito přístavy po trase:

 

HAMBURG - Berlin - Dresden - Tetschen (Děčín) - Pardubice - Brno - Wien - TRIEST

 

V té době končila ?eleznice od severu v Drá?ďanech a od jihu ve Vídni, tak?e se jednalo o spojení německé a rakousko-uherské dráhy mezi těmito městy.

 

Na propojení dráhy se dohodli německý kancléř Otto Karl von Bismark a rakouský císař Ferdinand I. Němečtí a rakou?tí stavitelé se měli setkat v Pardubicích. Německo ukončilo stavbu dráhy právě zde na tomto místě, na 594. km, na jaře roku 1840, kdy? rakouský stavitel Ing. Jan Perner byl nucen zvolit pro nedostatek financí levněj?í trasu směrem na Prahu a Ústí nad Labem. Trasa mezi Zak?ínem a Pardubicemi se pak ji? nedostavěla.

 

První vlak z HAMBURKU přijel do Zak?ína dne 1.5.1840 v 10.00 hod. (a k tomuto datu a v tuto hodinu je ka?doročně pořádán vzpomínkový průvod, přijďte i vy, který končí v bývalé koněspře?ní stanici, dnes MOTEL ZAK?ÍN).

 

Do Prahy v?ak přijel první vlak od Pardubic a? v roce 1845, kdy stanice v Zak?íně byla v čirém provozu ji? pět let. Tehdej?í konečná stanice v Zak?íně navázala na státní silnici mezi Prahou a Libercem, kde se zbo?í překládalo na formanské vozy. Od Severního moře se dopravovala hlavně sůl, koření, textil a výrobky ze ?eleza. Ze Zak?ína potom hlavně chmel, dřevo a stavební kámen - pískovec. V Drá?ďanech je ze Zak?ínského pískovce postavena převá?ná část Zwingeru, v Berlíně Brandenburská brána a v Hamburku přístavní mola.

 

V průběhu dal?ích desíti let a po napojení Děčína na Prahu ztrácela dráha mezi Děčínem a Zak?ínem na významu. Mezi ?elezničáři, kteří slou?ili na této trati, se konečné stanici v na?í obci začalo říkat

 

- Sackschienen -

 

(Zak?ínem), co? česky znamená ?Slepá kolej?, zkomoleno do če?tiny

 

- ZAK?ÍN -

 

1.8.2002

První Zak?ínská ?elezniční

Fan Club

historický odbor

 

 

 

 

 

 

 

Tak to vidíte. ?eleznice v Dubé, resp. těsně u Dubé, není pouhopouhá fikce, ale historie. Je sice divné, ?e historie o ní? se moc nemluví (no ono se vůbec o dubské historii mluví málo, co? je dáno předev?ím tím, ?e se nachází v oblasti Sudet, kterým detailní historické prameny často schází). Nerad bych ale, aby byl někdo mystifikován. Kronikář Dubé, pan Kamil Matějovič, který o ?eleznici nečerpal z Dubské kroniky, nýbr? pouze z nejistých historických pramenů a příruční mapy politického okresu Dubá (Handkarte des politischen Bezirkes Dauba) vydanou v roce 1909, která má ji? zmíněnou tra? v sobě zakreslenu. Stopy po ?elezniční trati nejsou v dané oblasti vůbec patrné a tak se mi tro?ku zdá, ?e tu máme nové "cimrmanology", av?ak i ti jsou pro osvětu na?eho krásného kraje potřeba.

 

Odkud čerpali členové Fan clubu První Zak?ínské ?elezniční nevím, av?ak k onomu zkomolenému Sackschienen se osobně stavím skepticky. Také informace o tom, co v?e bylo v Německu postaveno ze Zak?ínského pískovce beru s nadhledem, i kdy? jsou stopy po tě?bě pískovce na Dubsku jasně patrné skoro na ka?dé skále. Kolikrát si i říkám, jak ty tě?ké kvádry mohli tehdy lidé z těch vý?ek nanosit dolů. Přesto a proto na závěr uvedu informace o Zak?ínu, jejich? autorem je pan Stanislav Dulík, člověk, který se historií Dubska zabývá velmi dlouho a kterého si moc vá?ím. Ten praví:

 

Zak?ín - Sakschen

je zemědělská a rekreační ves na kři?ovatce českolipské silnice a odbočky na Blí?evedly při ústí potoku Květnice (Blümelbach) do Liběchovky. První písemná zmínka je zanesena v Deskách dvorských z r.1402: ?castrum Czap, .. in Dessczna, in Zakssinie, (in Jakssinie)?.

 

Ves je rozlo?ena na rozhraní dvou údolí pod úbočními Dubové hory, ?i?kova kopce a Radče. Původní podoba jména Zak?ín byla snad Zak?ina. Po ní se jmenoval hrad na Radči nad Bukovcem - té? Zak?ina. Roku 1404 seděl v Zak?ině Václav Berka z Dubé, po něm pak od r. 1452 jeho syn Ale?, jeho? potomci vládli pak Zak?ině a? do třicetileté války. K Zak?ínu patřila té? osada Bukovec a samoty Häuselkamm a Sandgassel. Kopec s 286 m n.m. naproti kři?ovatce mezi Bukoveckým mlýnem a Novým mlýnem se jmenuje Rasova hůrka (Schinder Berg), nyní také nazývaný Zak?ínský vrch. Je na něm evidován jako nalezi?tě zkamenělin.

 

Pro zajímavost je?tě počty domů ve sledovaných letech:

1786-43, 1843-50, 1857-50, 1869-50, 1880-56, 1890-51, 1900-51, 1910-53, 1921-49, 1930-50, 1950-40, 1970-95;

 

a počty obyvatel:

1843-244, 1850-306, 1857-317, 1869-274, 1880-282, 1890-263, 1900-263, 1910-268, 1921-293, 1930-275, 1950-134, 1961-126, 1970-95.

 

 

 

Fan clubu První Zak?ínské ?elezniční přeji mnoho úspěchů v dal?í činnosti a Dubské ?eleznici dal?í pokračování. No dovedete si představit to nádra?í v Nedamově? To by byla přece paráda, ne? J

 

Miroslav Jaku?

 

 Vuoi saperne di più su come si gioca alla roulette, sull?evoluzione del craps e sul blackjack casino? Su Italiadazzardo trovi tutte le notizie ed i consigli che riguardano il mondo dei casino online: imparare a giocare alle slot e vincere a seven card stud sarà un gioco da ragazzi![Akt. známka: 1,91] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské ?výcarsko: Soutě? s historickými výlety po Dubé
Dubské ?výcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutě? s historickými výlety po Dubé. Soutě? je vhodná pro ka?dého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a tě?í ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát mů?ete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Ber?tejn a řadu dal?ích hodnotných cen. Více o soutě?i na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní ?kola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Va?eho dítěte do M? Dubá
Ředitelka Mateřské ?koly v Dubé, paní Zdena ?indelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v M? doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do M?, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v M? - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Stra?idelný les
V sobotu 31.května se koná ji? 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Stra?idelný les. Start je na zahradě mateřské ?koly mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Mo?nost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v leto?ním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bli??í informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.