NET Dubáček
 Datum: 23. 01. 2021 
 (svátek má Zdeněk)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním na?í ikonky na vá? web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Cesti?kou husí kde Jára Cimrman odpočívat musí, aneb pozvánka na hezkou procházku
Vydáno dne 26. 02. 2006 (5807 přečtení)

V době, kdy vrcholí poslední olympijský bě?ecký závod mu?ů na 50 km volnou technikou, kdy na?i kluci bojují o reputaci na?í vlasti a já se stydím, ?e jen sedím u televize, jsem se rozhodl, ?e alespoň konečně zveřejním slibovaný článek o jednom z nejkrásněj?ích míst Dubska, článek o Husí cestě. Částečně jde o článek, který mi vy?el v dubnu 2004 v ti?těném zpravodaji Dubáček, av?ak fotografií a krásných pohledů je zde o mnoho více.
Nevím sice dosud, jak ti na?i kluci dojedou (Magál a Bauer jedou velmi dobře), ale tento článek věnuji nejen vám, ale hlavně jim.

Miroslav Jaku?

 

 

Sluníčko den ode dne začíná nabírat na síle, inverzní mračna pomalu ale jistě mizí, příroda se probouzí, prostě Jaro k nám u? dorazilo. Nevím jak Vás, ale mě to čím dál tím víc táhne ven na del?í procházky přírodou. A ?e té opravdu krásné přírody máme kolem sebe mraky. Stačí se jen rozhlédnout a jít za ní.

 

V Dubé ?iji u? dvaatřicet let, ale teprve před dvěma lety jsem při?el na novou mo?nost pro své toulky. Jde o pěkně označený 23 kilometrový cyklistický okruh s názvem Husí cesta vedoucí mezi Lhotou, Nadelhotím, skalním útvarem Husa u Dřevčic, Skalkou, Obrokem, Tuhaní a Pavličkami. Celý okruh je posazen do krásné přírody s mnoha zajímavými přírodními úkazy s výskytem vzácných borovic a v lesním úseku je vybaven velmi dobrým povrchem cest, který je pro cykloturistiku na trekingových a horských kolech ideální, av?ak nádherný je předev?ím pro pě?í turistiku. Zajímá vás, jak se na okruh vydat? Není nic jednodu??ího, ne? vám to povědět.

 

 

Doporučuji vydat se z Dubé do Lhoty nebo z Dubé do Zátyní a dojet do místa nazývaného Nadelhotí, co? je prostě mezi Lhotou a Zátyním, kde u silnice naleznete ?lutou ceduli mapující celý okruh. Zde se nachází vstup na lesní cestu, tu?ím se ?lutým turistickým značením, kam tedy račte vstoupit. Hned po několika desítkách metrů se ocitnete v krásném smí?eném lese, plném  borovic, smrků, dubů a břízek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.

 

 

 

 

 

První zajímavostí, na kterou po asi 30 minutách chůze narazíte je přírodní památka Martinská stěna. Ta byla Správou CHKO Kokořínsko za přírodní památku  vyhlá?ena 19.11.2002 a její rozloha činí 3,2 ha. Je tvořena pískovcovou plo?inou a příkrou hranou skal v nadmořské vý?ce 390-420 m. Plo?ina je pokryta slabou vrstvou písčité půdy a porostlá rozvolněným borem, zatímco hrana skal pouze slabou vrstvou zvětralého písku a rozlo?eného jehličí. Hodně zde ale naleznete pouze holé pískovcové skály porostlé vřesem a li?ejníky.

 

 

 

 

 

Hlavním důvodem, proč je toto území chráněné, je podle informací na informační ceduli CHKO výskyt specifických společenstev bezobratlých ?ivočichů jako například velmi vzácný pavouk slíďák Alopecosa fabrilis, který je jakousi na?í Kokořínskou raritkou. Dal?ím důvodem byla také ochrana geomorfologie zdej?ích pískovcových stěn.

 

 

 

 

 

U Martinské stěny je rozcestník, který ukazuje mnoha směry, např.  na mnou oblíbený Čap a nebo také ke Skalce a hlavně pod Husu, kam směřuje dne?ní toulka. Vydejme se tedy dál, po ?luté cyklistické trase směrem na Skalku. Po patnácti a? dvaceti minutách dorazíme k dal?í přírodní památce, skalnímu útvaru Husa.  Jde o pískovcový vrch o rozloze 4 ha s útvarem připomínajícím husu se skloněnou hlavou, se dvěma malými skalními okny  a nepravidelnými ?elezitými inkrustacemi, který byl za přírodní památku vyhlá?en v roce 1992. Musím se přiznat, ?e při prvních náv?těvách jsem v útvaru husu nepoznal, ač jsem se díval jak díval. Chyba byla v tom, ?e mě vůbec nenapadlo vylézt od cesty nahoru na skálu. Teprve a? tady naleznete hlavičku Husy na velkém těle, kterým je ona velká skála.

 

 

 

 

 

 

Ka?dopádně u Husy je hezký dřevěný altánek se selskou lavicí a stolem, na kterém je dobré vytáhnout svačinu (doporučuji chleba s pa?tikou, okurku nebo rajče a teď na v předjaří také teplý čaj). Jak tak budete svačit a necháte nohy odpočívat, čerstvý čistý vzduch nadýchaný ve va?ich plicích vydávaný nyní pouze na nezbytné dýchání a pře?vykování  stravy vám okysličí ve vět?í míře také mozek a vás zcela jistě ihned napadne, proč se vlastně Husí cestě husí říká. Jde přece o jakousi hřebenovou lesní cestu, částečně vytesanou v pískovcové skále, dlouhou 10 km, spojující Skalku přes Husu s Čapem. Proč se jí tedy neříká například Hřebenová?

 

 

Odpověď je snadná. Jmenuje se podle Járy Cimrmana ;-). Ono toti?, představte si, kousek od zmíněného altánku le?í památné místo skonu tohoto legendárního českého myslitele, vynálezce, cestovatele a kdo ví co je?tě.

 

 

 

 

Jak se na ?náhrobní desce? pí?e, skonal Jára na Huse 12.5.1921, čili víme, ?e letos to bude ji? 85 let od jeho dubské smrti. Mimoto jsou na ní také podány podrobněj?í informace o Járovi. Tak například vězte, ?e: Jára /da/ Cimrman se narodil v letech 1850-1870 ve Vídni jako syn českého krejčího Leopolda Cimrmana a rakouské herečky Marlen Jelínkové. Přesné datum narození nebylo zatím prý mo?né zjistit, proto?e Jára Cimrman často měnil svá data, aby zmátl řadu epigonů a falzifikátorů, kteří se za něho vydávali. Soudě podle zápisků v jeho deníku, neměl Cimrman příli? radostné dětství. Otec ho dal zapsat na českou men?inovou ?kolu, kde?to matka ? současně ? na ?kolu rakouskou. Chlapec byl nucen nav?těvovat dopoledne vyučování v českém jazyce a odpoledne v jazyce německém. Neměl čas se ani naobědvat, proto?e polední přestávku trávil přebíháním z jedné ?koly do druhé. Tato polovičatost se neblaze projevila na jeho pozděj?ích rukopisech. Jsou psány směsicí če?tiny a němčiny, hem?í se to v nich germanismy a čechismy. Právě odtud také pramení i námitky rakouského cimrmanologa profesora Ericha Liedera proti tomu, abychom pova?ovali Járu Cimrmana předev?ím za českého velikána. Leč o Mistrovských pravých vlasteneckých citech hovoří zápis v jeho deníku, v něm? se výslovně projevuje touha ?opět vidět svou vlast ? Böhmen?. Přesto?e prý Jára miluje Kokořínsko, přivá?í si svůj jediný majetek ? peřinu a truhlu s rukopisy, do chudé pojizerské vesničky Liptákov. Přijel do Čech toliko zemřít. To se mu bohu?el splnilo velmi záhy. Dne 12.5.1921, kdy tudy projí?děl z dobytčího trhu z Mělníka, kde koupil 10 husí. Tento den právě testoval svůj nový vynález, automobil s motorem na stlačený vzduch a vodu. Bohu?el v?ak do?lo k poru?e hydrogenerátorového izolátoru WP.1 a následnému výbuchu, který Jára nepře?il. Explozi pře?ilo pouze 6 husí, které zde byly viděny je?tě v červnu roku 1924. Odtud se tedy začíná nazývat tato cesta Husí. ;-)

 

Zdaleka v?echno to v?ak o tomto koutku na?eho kraje ale není, vyprávět se to v?ak nedá. Pokusíme se vám tedy představit je?tě několik fotografií z tohoto místa a vy sem zkuste zajít.

 

 

 

 

 

 

 

Nenechte se odradit ?patným počasím, jeliko? i kdy? v?ude kolem je o?klivo, na Husí cestě je krásně. Díky nenáročnosti Husí cesty, na které téměř nenajdete kopeček, jde o vděčný cíl pro představení Dubska například Va?im nedubským přátelům. Zkuste sem zajít, nebo zajet na kole a nebo dokonce i na bě?kách. Je to prostě nádhera. Někteří sem dokonce chodí pravidelně provozovozovat "mountain-climbing" čili horolezetví a tak se na vrcholcích zdej?ích "komínů" nalézají vzkazové krabičky.

 

 

 

 

 

 

 

Fotíte-li, nezapoměňte fotoaparát. Naleznete tu jistě spousty předmětů a pohledů, které vám objektiv doslova rozmazlí.

 

 

 

 

 

 

 

Jen o jediné bych vás chtěl po?ádat. Vezměte si, prosím, s sebou nějaký igelitový pytel, a tak jako já odneste alespoň tro?ku toho bordelu, který tu někteří ne-lidé ponechali. Díky.

 

 

Pokud vlastníte pejska, vezměte jej s sebou.

 

 

 

 

 

A zimou se nenechte zmást. Tady je vám zima nebude (ale větrovku si vezměte ;-))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na konci Husí cesty je Skalka, tedy kousek do Blí?evedel a Kravař

 

 

 

A do Dubé mů?ete přijet třeba od Tuháně.

 

 

 

 

 

Text a foto Miroslav Jaku?
[Akt. známka: 1,88] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské ?výcarsko: Soutě? s historickými výlety po Dubé
Dubské ?výcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutě? s historickými výlety po Dubé. Soutě? je vhodná pro ka?dého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a tě?í ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát mů?ete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Ber?tejn a řadu dal?ích hodnotných cen. Více o soutě?i na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní ?kola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Va?eho dítěte do M? Dubá
Ředitelka Mateřské ?koly v Dubé, paní Zdena ?indelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v M? doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do M?, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v M? - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Stra?idelný les
V sobotu 31.května se koná ji? 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Stra?idelný les. Start je na zahradě mateřské ?koly mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Mo?nost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v leto?ním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bli??í informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.