NET Dubáček
 Datum: 03. 12. 2020 
 (svátek má Svatoslav)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním na?í ikonky na vá? web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Mexický deník Miroslava Soukupa - díl třetí - kampus aneb pohled do zákulisí
Vydáno dne 24. 01. 2006 (1790 přečtení)

  Milí Dubáci, přátelé, kamarádi!
Jak jsem sliboval v minulém dílu Mexického deníku, tentokrát bych Vás rád seznámil s kampusem, kde od 9. ledna 2006 studuji. Dokonce mám tu čest býti prvním Čechem, který přijel studovat na TEC de Monterrey, Campus Toluca. Za ty dva týdny co tu studuji, jsem zjistil, ?e jsem se dostal na opravdu presti?ní ?kolu. Nemám nic proti ČVUT, ale to se prostě nedá porovnat. Vítejte tedy na TEC de Monterrey, Campus Toluca! BIENVENIDOS!...


Pohled na sportovní areál Campusu Toluca ? hři?tě na americký i ?klasický? fotbal + víceúčelová hala; v pozadí Tolucký vulkán

 

Co je to kampus

 

Jak jste si jistě v?imli, místo fakulta nebo univerzita uvádím kampus. Tak?e na začátek bych se pokusil vysvětlit, co to takový kampus vlastně je, proto?e u nás nic podobného nemáme (i kdy? někteří z Vás to určitě vědí).

 

Kampus, to je vlastně takové městečko uvnitř města, samozřejmě univerzitní městečko. Velikost je různá, já jsem rád, ?e Campus Toluca (TEC de Monterrey) patří mezi ty men?í.

 

 

V kampusu se nenácházejí pouze univerzitní budovy s aulami a učebnami nebo knihovny, ale vět?inou také studentské koleje, sportovní areály (haly, hři?tě na fotbal, tenis, volejbal, bazén, ?), dále kina, divadla, jídelny a kavárničky, lékař a třeba i nějaký malý obchůdek. Kdy? to shrnu, tak vlastně v?e co souvisí se studiem, ale také sportovní, kulturní a společenská centra a zařízení. V?echno je na jednom místě, ale pozor: od jednoho konce kampusu na druhý mů?ete urazit i několik km. 

 

 

 

Celý kampus je oplocen a dovnitř se dostanou pouze studenti, profesoři a ?personál?. U vstupu musí předlo?it svojí identifikační kartičku (tzv. credencial). Zajímavé je, ?e dovnitř nesmí ani policie. Kampus má svojí vlastní ostrahu, která v?e hlídá a kontroluje.

 

Campus Toluca

Campus Toluca je jeden ze 33 kampusů celého ITESM, neboli TEC de Monterrey (o něco více viz úvodní díl Mexického deníku).  Jak u? jsem uvedl, kampus v Toluce patří mezi ty men?í. Z jednoho konce na druhý dojdete za několik minut. Dohromady tu studuje asi 5 000 studentů, přičem? nás cizinců je tu asi 35 (studenti z Francie, USA, Ekvádoru, Peru, Venezuely a já Čech:-)

 

 

Víceúčelová hala (mimo jiné jsou zde i učebny pro výuku hry na hudební nástroje)

 

Ze zařízení, která jsem vyjmenoval vý?e, tu chybí koleje (teď nemyslím ty, po kterých jezdí tramvaj, vlak či metro:-), divadla a kina. Nádherná je ale víceúčelová hala (mů?e slou?it jak pro sport tak pro nějaké koncerty či divadelní představení). Zajímavé je, ?e ve třetím patře haly se nachází atletická dráha. Kopíruje obvod budovy, samozřejmě zevnitř. Zároveň je to takový ?balkon? pro diváky nějakého kulturního představení.

 

Atletická dráha ve třetím patře víceúčelové haly

 

 

Vnitřek haly včetně podia pro kulturní představení

 

Srdíčko ka?dého sportovce, obzvlá?tě fotbalisty, zaplesá nad fotbalovým stadionem (jak pro ?klasický? fotbal, tedy soccer, tak pro americký fotbal). Je to jeden ze 4 stadionů v celém Mexiku, který je zavla?ován zespoda, sofistikovaným zavla?ovacím systémem kanálků apod. Univerzitní tým se jmenuje Toluca Borregos, co? česky znamená Berani z Tolucy.

 

 

Nabídka oborů, které se zde studují,  je velmi pestrá ? od ekonomie, obchodu a práva přes architekturu a elektroniku a? po strojní a automobilové in?enýrství :-) Čili jak humanitní obory tak také technika, in?enýrství.

 

 

Jedna ze dvou hlavních budov, kde se nacházejí učebny a auly, je rozdělená do tří částí (křídel), mezi kterými jsou dvě nádherná atria s palmami

 

 

Ptáčci tu ?těbetají a krásně se tu relaxuje:-)

 

 

V celém areálu kampusu se nesmí kouřit (a to ani v budovách ani venku) s výjimkou jediného místečka, travnatého plácku mezi knihovnou a budovou, kde se nachází v?e co souvisí se strojním in?enýrstvím. Zmíněný plácek je společně s počítačovou učebnou nejvytí?eněj?ím místem kampusu :-) Náru?iví kuřáci to tady mají tě?ké ?

 

 

Budova knihovny, kde se nachází i aula s počítači

 

 

Kuřácký plácek

 

 

Budova, kde trávím nejvíce času. Nacházejí se zde laboratoře, kanceláře profesorů, výzkumné centrum a  počítačové učebny oboru Strojní in?enýrství.

 

Aktivity

 

Kromě akademických aktivit je tu i ?iroká nabídka kulturních a sportovních činností (to u? jste asi pochopili). Tak např. kurzy hudebních nástrojů (kytara, piano), dále divadlo, zpěv, tanec (salsa), ze sportů fotbal (soccer), americký fotbal, tzv. rychlý fotbal (5+1), volejbal, basketbal, tenis. Jediné, co tu chybí, je asi bazén :-(

 

Ve vět?ině z vyjmenovaných sportů tu probíhájí ?kolní turnaje. S ostatními cizinci (Francouzi) jsme vytvořili tým pro rychlý fotbal. Pří?tí týden začínáme, tak nám dr?te palce!

 

 

Borrego (Beran) ? symbol Toluckého kampusu (podle mě je to spí? nějaký muflon :-)

 

Pro studenty TECu jsou v?echna sportovi?tě volně přístupná ka?dý v?ední den od 8 do 21 hodin, v sobotu přibli?ně do 15 hodin. Prostě kdykoli máte chu? a domluvíte se s kamarády, tak si mů?ete zahrát, co chcete (pokud zrovna neprobíhá nějaký turnaj). Navíc si mů?ete zdarma půjčit sportovní náčiní (v?dy? si to taky zaplatí ve ?kolném).

 

Několik zajímavostí závěrem

Výjimkou tu není konec vyučování ve 22 hodin a to i v pátek!!! (u nás naprosto nemyslitelné). Já na?těstí končím nejpozději ve 20 hodin, a to v úterý a ve čtvrtek. Neexistuje rozdělení předmětů na předná?ky a cvičení, v?e je spojené a účast je povinná. Prakticky ka?dý student má svůj notebook (laptop). Velice příjemné je bezdrátové připojení k internetu v areálu celého kampusu.

 

 

TEC de Monterrey je velice presti?ní soukromá ?kola, tzv. amerického typu (tzn. jednak zmíněný kampus, ale také hodně práce během semestru, spousta domácích úloh a samostudia a několik parciálních zkou?ek). Omráčilo mě, kdy? jsem se na úvodní schůzce pro nás cizince dozvěděl, ?e za jeden měsíc studia se tu platí 1500 amerických dolarů!!! Tím se vysvětluje i vybavení kampusu. Přitom minimální plat v Mexiku prý činí 140 amerických dolarů měsíčně. Polovina Mexičanů této mzdy ani nedosahuje. Zdaleka ne ka?dý si tedy takovou ?kolu mů?e dovolit, pouze mladí z bohatých a dobře situovaných rodin. Na druhou stranu, ten kdo tu studuje u? vět?inou ví, co chce a studia úspě?ně dokončí.

 

Jedno z odpočinkových míst v areálu kampusu. V?ude je mo?nost připojení přes Wifi.

 

 

Adiós,

 

  Miro, el checo :-)

 

 

 

 

 

 

 

 
[Akt. známka: 2,00] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské ?výcarsko: Soutě? s historickými výlety po Dubé
Dubské ?výcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutě? s historickými výlety po Dubé. Soutě? je vhodná pro ka?dého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a tě?í ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát mů?ete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Ber?tejn a řadu dal?ích hodnotných cen. Více o soutě?i na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní ?kola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Va?eho dítěte do M? Dubá
Ředitelka Mateřské ?koly v Dubé, paní Zdena ?indelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v M? doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do M?, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v M? - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Stra?idelný les
V sobotu 31.května se koná ji? 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Stra?idelný les. Start je na zahradě mateřské ?koly mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Mo?nost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v leto?ním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bli??í informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.