NET Dubáček
 Datum: 23. 01. 2021 
 (svátek má Zdeněk)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním na?í ikonky na vá? web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Dub?tí a dok?tí včelaři hodnotili rok a připravují se na jarní rozvoj včelstev
Vydáno dne 21. 03. 2006 (5557 přečtení)

Dub?tí a Dok?tí včelaři, kteří jsou sdru?eni v jediné organizaci s názvem Základní organizace Českého svazu včelařů Doksy, její? prezentaci naleznete zde, na začátku února hodnotili minulý rok a nehodnotili jej ze svého pohledu zase tak zle. Pokud se do tohoto článku začtete více, najdete mimo hezkých fotografií i informace o tom, jak se nyní včelaři připravují na jarní rozvoj včelstev a kdy vlastně očekávají námi vytou?ené jaro.

První sluníčko ohřeje stěny úlů a doslova vytáhne včeličky ven.

Ve výroční zprávě předsedy dubských a dokských včelařů Ing. Přemysla Sadila, kterou naleznete i na internetu (zde), se mimo jiné dozvíte, ?e počet včelařů na Doksku a Dubsku se od loňského roku zvý?il o 3 na celkem 74 včelařů, kteří obhospodařují 707 včelstev na území 255 km čtverečních. Organizace, v jejím? čele Ing. Sadil stojí, si ka?doročně klade za cíl nejen zvý?it počet včelstev a včelařů na území, které obhosdpodařuje, nebo? jak známo není tento pro dobré opylení v?ech hmyzosnubných rostlin v současnosti dostatečný, ale v zájmu tohoto hlavního cíle se sna?í i propagovat včelařství u nevčelařské veřejnosti, podávat svým členům i nečlenům servis spočívající zejména v pomoci při o?etření včelstev proti včelím nemocem, ale také i při převodu dotačních prostředků od státu do jejich rukou. V zájmu těchto jistě u?lechtilých cílů se sna?í organizace také získávat prostředky na svou činnost z nestátních zdrojů, jako například z rozpočtů místních samospráv a sponzorských darů.

Jedni z nejvýznamněj?ích dárců jsou přitom Město Dubá a Město Doksy. A tak v podzimním období mů?ete spatřit vybrané důvěrníky organizace, kteří obcházejí úl od úlu a vkládají do nich pásky s chemickým léčivem a v zimě pak s rou?kou přes ústa, kompresorem a zvlá?tním zařízením vhánějí aerosol směsi acetonu a léčivem do úlů, čím? potlačují nebezpečnou a dnes ji? bohu?el v?udypřítomnou nákazu - varroázu včel, kterou způsobuje drobný roztoč na následujícím obrázku známý pod jménem Varroa Destructor (dříve Varroa Jacobsoni). Ten včelám a jejich potomstvu doslova saje tělní tekutiny a tim je ubíjí. Je sice malý kolem 1-2 mm, ale přesto doká?e celkem v klidu zdolat celé včelstvo, které bez léčení zmizí jako mávnutím kouzelného proutku, nače? včelařům tak zbudou jen oči pro pláč a rostlinám pak ji? jen vítr pro opylení, pota?mo tvorbu plodů.

Varroa Destructor, Achilova pata včel.

Podle spadu roztočů v tzv. měli (spadu zbytků potravy a vo?tí pod zimním chumáčem včel)
veterinární správa nařizuje, zda-li má být u včel provedeno jarní dodatečné přelečení či nikoli.

Díky aktivitě organizace se mů?eme o místních včelařích a jejich včelách dozvědět na jejích internetových stránkách, někteří z jejích členů pí?í do místních médií, někteří docházejí za dětmi do místních ?kol a někteří dokonce vystupovali v rozhlase i televizi.... a to není zdaleka v?e. Pro nevčelaře jde vlastně o práci jaksi neviditelnou, která v?ak stojí spousty úsilí. V poslední době například nejobtí?něj?í je papírování kolem vyúčtování dotačních prostředků od státu, které jsou určeny zejména na sní?ení dosti vysokých nákladů na zazimování včelstev, důle?ité pro jejich dobré pře?ití zimních měsíců. Právě na kvalitě zimování včelstev zále?í jejich jarní rozvoj, jejich síla a tak i schopnost opylovat entomofilní (hmyzosnubné) rostliny, mezi které u zahrádkářů patří například v?echny peckoviny, ale i zelenina a zejména pak určité druhy zemědělských plodin a také spousty druhů planě rostoucích a často vzácných druhů květin.

Malý Petřík ?alovič, syn jednoho z nových dubských občanů - včelařů bydlících přímo v Dubé,
s medovinou Výzkumného ústavu včelařského v Dole.

Vytou?ené jaro včelaři v na?ich podmínkách očekávají v?dy s příchodem astronomického jara, které dorazilo včera 20.3. Včely sice ji? díky občas se vyskytujícím pěkným slunečným a teplým dním vyletěli na tzv. proči??ovací lety, ale očekávaný první prolet, po kterém nastává mohutný rozvoj včel (zvy?ování počtu včel v úle díky velkým plochám plodu), se na Dubsku je?tě nekonal. Ten se dá očekávat mo?ná ji? o tomto víkendu, nebo? důle?ité mimo jarního období jsou také průměrné noční teploty, které by neměly padat pod nulu. A to by podle předpovědi počasí mohlo nastat právě ji? tento víkend. Díky němu by mohl přijít prudký rozvoj přírody, který se dá pozorovat nejen řádným křikem ptáků-pěvců, ale i zelenáním konců travin, pučením prvních květů jív a podbělu. V tu dobu budou v?ak včelí matky mít ji? zakladeny velké plochy pláství, aby s příchodem květů ovocných stromů byly včelstva v plné kondici pro snů?ku nektaru a pylu, tedy pro tvorbu zásob na dal?í tě?ká období.

První prolet včel by neměl vynechat ?ádný včelař. Je to krásný, voňavý a příjemný jarní zá?itek.
Hospodyňky by v?ak měly dávat pozor a nevě?et raději prádlo ven,
nebo? včely v tomto období ji? 50 mil. let vyprazdňují několik měsíců plné výkalové vaky.

Předjarní a první jarní dny tak pro včelaře znamenají období příprav. Je nutné připravit hlavně základy nových pláství, kterými jsou mezistěny zatavené do předem nadrátkovaných rámků. Ty se později při prvních prohlídkách včel musí do úlů vlo?it a tím včelám umo?nit roz?íření prostor pro rozvoj a také smysluplné a přirozené vyu?ití jejich času, kdy? snů?ka je?tě není taková. Právě v tomto období se toti? začínají včelám, díky vysokému mno?ství kvalitního pylu v potravě, ve voskotvorných ?lázách vytvářet voskové ?upinky, které u?ívají na stavbu tzv. včelího díla - pláství. Proto ony mezistěny, čily voskové matrice, na které včely jednodu?e vystavějí plástve tak, aby byly kdykoli z úlu vyjímatelné.

Rámečky s prota?eným drátkem do kterého se později pomocí elektrického "trafa" zataví voskové mezistěny.

Potřebné instrumenty k zatavování mezistěn a opravě ji? pou?itých rámků

Poznáváte ten kostel?

Zatavená mezistěna, ve které je patrný zatavený speciální včelařský pocínovaný drátek.

Jde o velmi hezkou, příjemně voňavou jarní včelařovu činnost.

Poté, co jsou mezistěny zataveny, následují první prohlídky včelstev, kontrola, zda-li se vyskytuje řádně kladoucí matka. Pokud ne, pak se včelař rozhoduje mezi přidáním matky nové nebo spojením včelstva s jiným, které matku má atd. Včelstvům se také pro povzbuzení kladení matek naru?ují víčka zbylých zásob, které tak provoní celý úl a matce navodí pocit dostatku potravy pro rozvoj. Včely toti? při nedostatku cukrů v těle, tedy při nedostatku sladké potravy nejsou schopny uvést své svaly do provozu, pota?mo nejsou ani schopny přinést tro?ku nové potravy do úlu, co? má matka dobře zapsáno v genech. Včasné roz?íření úlu je pak důle?ité proto, aby ve včelstvu zbytečně nedocházelo k přehřívání a nedostatku prostoru. To by toti?  zcela nepochybně později způsobilo vyrojení, tady ne?ádoucí oslabení včelstva je?tě před prvním vytáčením medu.

Stropní část úlu je často tvořena speciální fólií, přes kterou lze pozorovat rozvoj včelastva a také umo?ňuje se včelami kochat bez nutnosti zásahu.

Do na?i neafrikanozovaných včel včelaři chodí zásadně bez rukavic.
Včely jsou tak mírněj?í, míň jich při prohlídkách zemře díky ne?ikovnosti včelaře a není nic hezčího, kdy? vám unavené odpočívají na rukou. Je to terapie.

Na hlavu si v?ak včelaři nasazují klobouk se sí?kou, jeliko? případné bodnutí do obličeje, kterých v?ak moc nebývá, je dost bolestivé.

Včely představují v očích mnoha z nás hrůzu, ale vůbec si to nezaslou?í.
Není nutné říkat "pilný jako včelička" (i ony se občas pěkně flinkají), ale jistě nejsou zlodějky,
ty Evropské zničehonic neútočí, jsou moc u?itečné, krásně voní a v zimě včelařům moc chybí.

Nejsou krásné?

 

Text a foto Miroslav Jaku?

 

 

 

 
[Akt. známka: 1,60] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské ?výcarsko: Soutě? s historickými výlety po Dubé
Dubské ?výcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutě? s historickými výlety po Dubé. Soutě? je vhodná pro ka?dého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a tě?í ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát mů?ete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Ber?tejn a řadu dal?ích hodnotných cen. Více o soutě?i na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní ?kola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Va?eho dítěte do M? Dubá
Ředitelka Mateřské ?koly v Dubé, paní Zdena ?indelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v M? doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do M?, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v M? - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Stra?idelný les
V sobotu 31.května se koná ji? 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Stra?idelný les. Start je na zahradě mateřské ?koly mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Mo?nost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v leto?ním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bli??í informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.