NET Dubáček
 Datum: 01. 06. 2020 
 (svátek má Laura)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním naší ikonky na váš web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Kandidáti a cíle volebních stran pro volby do zastupitelstva města Dubá v roce 2006 - aktualizace 16. října
Vydáno dne 16. 10. 2006 (1720 přečtení)

Uvnitř tohoto článku přinášíme (a v jeho pozdějších aktualizacích budeme přinášet) seznamy kandidátů jednotlivých volebních stran pro volby do obecního zastupitelstva města Dubá (které se budou konat v pátek a sobotu 20. a 21. října 2006) .... už nyní vám přejeme šťastný výběr nadcházejících volbách, kterých se, doufáme, zůčastníte.(Aktualizace: Nově byl přidán odkaz na internetovou prezentaci sdružení Dubská volba ... Informace: Dubská volba pořádá předvolební setkání a to ... v úterý 17.října od 18:00 hod v budově ASTK Dubá (bývalý Svazarm), ve středu 18. října od 18:00 hod v hostinci v Dřevčicích a ve čtvrtek 19.října, od 18:00 hod v hostinci v Deštné)Jako první nám svůj seznam kandidátů zaslalo politické hnutí Nezávislí, zastupované paní Evou Píchovou z Dubé, čekáme i na programové cíle, které doposud zaslalo pouze sdružení Občané Dubé a Dubská volba. Doufejme, že se přidají i další volební strany, jejichž zástupce jsme telefonicky v této věci oslovili.


NEZÁVISLÍ (politické hnutí)

kandidáti:

 1. Ing. Petr Pícha, 41 let, lesní inženýr, Dubá, bez politické příslušnosti
 2. Mgr. Zdeňka Šepsová, 49 let, učitelka, Dubá, bez politické příslušnosti
 3. Miroslav Novák, 59 let, stavební technik, Dubá, bez politické příslušnosti
 4. Milan Flégl, 51 let, podnikatel, Dubá, bez politické příslušnosti
 5. Karel Šimo, 66 let, důchodce, Dubá, bez politické příslušnosti
 6. Mgr. Jana Mašková, Mgr.,42 let, učitelka, Dubá, bez politické příslušnosti
 7. Mgr. Jindřiška Skalická, 49 let, učitelka, Dubá, bez politické příslušnosti
 8. Alena Kejhová, 51 let, podnikatelka, Dubá, bez politické příslušnosti
 9. Ludmila Kadlečková, 49 let, učitelka-vychovatelka, Dubá, bez politické příslušnosti
 10. Jaroslav Baláček, 39 let, podnikatel, Dubá-Zakšín, bez politické příslušnosti
 11. MUDr. Jiří Klement, 51 let, praktický lékař, Dubá, bez politické příslušnosti

programové prohlášení:

 1. Stabilizovat Základní školu Dubá ve prospěch dětí a rodičů
 2. Podpořit spolupráci všech zvolených zastupitelů bez ohledu na stranickou příslušnost (odstoupení mnoha zastupitelů během minulého volebního období bylo na  Českolipsku ojedinělé a alarmující)
 3. Zabezpečit účelné vynakládání finančních prostředků:
  (vyrovnaný městský rozpočet, získávání grantů a dotací ze státních a evropských zdrojů, podpora podnikatelských záměrů s cílem vytvořit nové pracovní příležitosti)
 4. Podpořit aktivity pro zatraktivnění města Dubá (hotel Slávie,cyklostezky,autokemp,ubytovací kapacity)
 5. Spolupráce stávajících a nově vzniklých osadních výborů s vedením města.
 6. Snížení daní z nemovitosti trvale bydlícím občanům okolních obcí Dubé, řešení problémů (likvidace odpadů - svoz na sběrný dvůr, dopravní obslužnost)
 7. Investice do dlouhodobě opomíjeného žalostného stavu komunikací a chodníků v Dubé  (Na Výsluní,…)
 8. Zajistíme řešení patové situace honebního společenstva Výr dubských myslivců.

Vážení spoluobčané,
vyjádřete zájem o dění v našem městě účastí ve volbách ve dnech 20.-21.10. a svým  hlasem podpořte kandidáty, kteří ovlivní náš život v následujících čtyřech letech. Děkujeme.


DUBSKÁ VOLBA (sdružení nezáviských kandidátů)

www.dubskavolba.cz

kandidáti:

 1. Pejpalová Hana, 37 let, starostka, účetní, Dubá, bez politické příslušnosti
 2. Slezák Markéta, 31 let, grafička, Nový Berštejn, bez politické příslušnosti
 3. Hoza Jaroslav, 40 let, op.důstojník HZS, Horky, bez politické příslušnosti
 4. Nemešová Jaroslava, 54 let, vedoucí jídelny, Dubá, bez politické příslušnosti
 5. Samec Jiří, 41 let, ředitel firmy IMESTA, Dřevčice, bez politické příslušnosti
 6. Dvořáková Renata, 42 let, kuchařka, Dubá, bez politické příslušnosti
 7. Netrh Milan, 46 let, strojní inženýr, Sušice, bez politické příslušnosti
 8. Kubát Václav, 71 let, výtvarník, pedagog, Heřmánky, bez politické příslušnosti
 9. Plzák Libor, 49 let, učitel autoškoly, Dubá, bez politické příslušnosti
 10. Šíma Josef, 55 let, živnostník – malíř, Dubá, bez politické příslušnosti
 11. Ing. Ptáček Jaroslav, 64 let, jednatel firmy AGROP, Dubá, bez politické příslušnosti

programové prohlášení:

Vážení obyvatelé DUBSKA, vážení přátelé,
dovolte nám, abychom Vám stručně představili cíle  a vize strany č.1 Dubská volba. Nabízíme Vám, že využijeme všech našich pracovních zkušeností a osobních kontaktů pro získání dotací a finančních prostředků pro DUBSKO. V příštích čtyřech letech máme totiž poslední šance získat dotace z EU i z různých dotačních fondů ministerstev. S jejich pomocí bychom dokázali řadu věcí poměrně rychle změnit k lepšímu, zajistit krásné prostředí a příjemnější podmínky pro běžný život na DUBSKU. Po zavedení eura už tuto možnost mít nebudeme. V tomto případě platí teď a nebo nikdy! Jsme připraveni osobně udělat maximum pro to, aby se naše DUBSKO stalo jednou z nejlépe vybavených, udržovaných a vyspělých oblastí v severních Čechách a DUBÁ krásným, čistým a upraveným městem s vynikajícími podmínkami pro život, vzdělání i odpočinek, kde by se příjemně žilo. Rádi bychom z DUBSKA udělali příjemné a atraktivní místo, z něhož by výhody i zisk v budoucnu pozitivně pocítili všichni občané.

Naše vize je vybudovat z DUBSKA rekreační region s prvky moderního lázeňství. Pokud Vás naše vize i cíle zaujmou navštivte výstavu v městské šatlavě „DUBSKO příjemnější místo pro život“, kde Vám ukážeme  jakým způsobem naši vizi naplníme.

Udělejte si, prosím, chvilku času a přečtěte si naše cíle. Pokud se Vám zalíbí, dejte nám Vaši  důvěru a volte nezávislé kandidáty Dubské volby.  Děkujeme.

Naše nejbližší cíle:

 • Získat potřebné peníze na kanalizaci.
 • Opravit chodníky a silnice i cesty a dbát o jejich pravidelnou údržbu.
 • Vytvořit pěkná centra obcí a odpočinkové zóny na celém DUBSKU a dbát o jejich čistotu a pravidelnou údržbu.
 • Zajistit bankomat i za cenu spoluúčasti města a ukončit tak vleklé jednání s bankami.
 • Podpořit vzdělávání  praktické pro život,  pro děti i dospělé zájemce za pomoci partnerských škol a měst v zahraničí a pořádat výměnné pobyty, semináře i brigády.
 • Zapojit mladé lidi do přípravy a realizace sportovních a kulturních akcí na DUBSKU  a umožnit tím možnost výdělku a získání pracovních zkušeností.
 • Úzce spolupracovat s klubem seniorů a diakonií. Zapojit seniory do společenského a kulturního života.
 • Otevřít se světu. Za spolupráce s podnikateli,  CHKO i památkáři vytvořit novou a kvalitní komunikační strategii DUBSKA. Propagovat DUBSKO jako nádherné místo pro odpočinek a relaxaci.
 • Podporovat a propagovat podnikání formou zprostředkování pomoci při vyhledávání dotačních titulů, společné  propagace v tištěných materiálech, mediích, internetu a veletrzích i navázání kontaktů se zahraničními podnikateli pro případnou spolupráci.
 • Podpora občanských aktivit, spolupráce s klubem dětí, TJ Slavoj Dubá a zájmovými sdruženími občanů.


OBČANÉ DUBÉ (sdružení nezáviských kandidátů)

kandidáti:

 1. Miloslava Vokolková, 41 let,,admin.prac., Dubá
 2. Eva Jelenová, 43 let, živnostník, Dubá
 3. Tomáš Novák, 38 let, podnikatel, Dubá
 4. Martin Mynařík, 33 let, vykupovač, Dubá
 5. Jiří Hrabě, 38 let, živnostník, Zakšín
 6. Linda Staňková, 34 let, podnikatelka, Dubá
 7. Jiří Kadleček, 61 let, podnikatel, Dubá
 8. Jaroslav Salvét, 61 let, důchodce, Zátyní
 9. Jana Staňková, 61 let, důchodkyně, Dubá
 10. Václav Adamec, 45 let, bagrista, Dřevčice
 11. Alena Pavlíková, 58 let, důchodkyně, Dubá

programové prohlášení:

Ve většině případů jistě všem známé tváře, různého věku, povolání a hlavně zastoupení z téměř celého správního území. Někteří jsou již zastupiteli, pracují ve výborech a komisích zřízených MÚ a také práci s mládeží. Záleží nám na tom, aby byly zajištěny informace, požadavky a přání ze všech koutů celého našeho obvodu. Když občané nemají důvěru, není možné zjistit problémy.

Cíle:

 • Základní škola - naše priorita. Proč se nám děti rozjíždějí do jiných základních škol?
 • Nadále získávat finanční prostředky z dotačních fondů.
 • Pokusit se o získání tolik potřebného bankomatu.
 • Zlepšovat  postupně stav vozovek.
 • Uvést do bezpečného stavu chodníky, což pozvedne estetický vzhled města.
 • Více se soustředit na úklid ostatních obcí.
 • Zaměřit se na nedostatečné veřejné osvětlení v odlehlých místech a s tím související elektrorozvody.
 • Podporovat sportovní a kulturní činnost.
 • Zrealizovat projekt kanalizace.
 • Pokračovat v rozpracovaných projektech.
 • Snažit se o získání investora, popř. hledat finanční rezervy pro Slávii (vzniká zde další "pomník" typu Titanic a naše město tolik potřebuje kulturní centrum)
 • Autokemp Nedamov - podporovat rozvoj turistického ruchu dalšími investicemi.
 • Zřídit odpočinkovou zónu v Zahradní ulici

....a protože je nám známo, že se ve volebních kampaních slibuje ledacos, chceme se nesplnitelných slibů vyvarovat.

Naším přáním je jednat čestně, dle nejlepšího svědomí a ve prospěch občanů. Řídit se zdravým rozumem a bez emocí řešit vzniklé situace a problémy našeho města a přilehlých obcí. Naše kandidátní listina má č.: 4, děkujeme za Vaše hlasy a vězte, že úcta k občanům je u nás na 1. místě. Kandidáti sdružení "OBČANÉ DUBÉ".


OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA (politická strana)
informace nebyly prozatím dodány


KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY (politická strana)
informace nebyly prozatím dodány
[Akt. známka: 3,00] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské Švýcarsko: Soutěž s historickými výlety po Dubé
Dubské Švýcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutěž s historickými výlety po Dubé. Soutěž je vhodná pro každého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a těší ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát můžete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Berštejn a řadu dalších hodnotných cen. Více o soutěži na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní škola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ Dubá
Ředitelka Mateřské školy v Dubé, paní Zdena Šindelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v MŠ doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do MŠ, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v MŠ - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Strašidelný les
V sobotu 31.května se koná již 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Strašidelný les. Start je na zahradě mateřské školy mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Možnost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.