NET Dubáček
 Datum: 27. 09. 2020 
 (svátek má Jonáš)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním na?í ikonky na vá? web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Otevřený dopis policejnímu prezidentovi
Vydáno dne 21. 10. 2006 (1691 přečtení)

Je čas bránit se nastupující anarchii domobranou?

 

Vá?ený pane Husáku,

 

kdy? se někde čas od času koná shromá?dění neonacistů nebo třeba technoparty, sejde se tam pár stovek účastníků a několik desítek policistů. Na trase Liběchov ? Nový Ber?tejn, kde silnice č. I/9 vede středem několika obcí, jsme stovkami anonymních motorkářů ohro?ováni denně, na silnici i na chodníku, nejvíce v?ak od pátku do neděle, pravidelně od dubna a? do konce října, tedy 7 měsíců v roce. Hluk z nepřijatelně upravených a vykuchaných výfuků motorek obtě?uje u? více jak dva roky tisíce lidí, kteří zde bydlí, pracují a jezdí do této rekreační chráněné krajinné oblasti odpočívat. Problém si úřady přehazují jako horký brambor. A v?echny na?e závěry vedou k tomu, ?e je to právě policie, v jejím? čele stojíte Vy osobně, kdo je za tak neúnosnou situaci odpovědná. Jste na tahu problém ře?it. Stě?ovat si na nedostatečnou legislativu nemů?ete. Potřebné legislativní změny v parlamentu by Vám měl pomoci prosadit právě úřadující ministr vnitra. A ře?eny měly být ji? dávno před přijetím nového silničního zákona. Něco v?ak mů?ete udělat u? dnes. Přinejmen?ím odpovědět mi na ní?e uvedené otázky, které Vám kladu formou tohoto otevřeného dopisu, aby reakce na ně úplně nevy?uměla, tak jako obvykle vy?umí snahy jednotlivců a novinářů něco v této věci změnit.....  1. Jak je mo?né, ?e o připravovaných policejních akcích se motorkáři dočtou na svém webu obvykle u? den předem? Proč dochází k takovým únikům informací?
  2. Jak to, ?e dopustíte, aby policisté byli motorkářům k smíchu? Při policejních akcích na trasu přijedou jen slu?ňáci, kteří web nečtou, a pár předem dobře připravených provokatérů. Slu?ňáky policie chytí a zkontroluje, mo?ná jim dá pokutu za o něco rychlej?í jízdu v obci. Provokatéři mají z policejních akcí legraci, adrenalin si zvednou vulgárním gestem a hlídce ujedou bez zastavení ? stejně nemají SPZ. Policisté obvykle jen pasivně přihlí?ejí, jindy se některý odbelhá stranou, to kdy? mu motorkář přejede nohu. Vzkazuje snad vedení policie svou pasivitou i ostatním řidičům motorových vozidel, ?e mají poru?ovat předpisy, nerespektovat policisty a zákony, jezdit bez SPZ a ují?dět dopravním hlídkám? Ten problém je opravdu velký. Vět?í, ne? si chcete připustit! Policie sice vyká?e akci, zapí?e si mo?ná dvacet nebo třicet zkontrolovaných motorek, zkasíruje pár pokut. Ale skutečný provoz stovek silných strojů začne a? poté, co policejní dopravní hlídka opustí silnici. Proč problém neře?íte a po?kozujete tak image policie v očích veřejnosti? Jak to, ?e dopustíte, ?e určité nemalé organizované skupině osob se stejným zájmem je policie pro smích? To je přece u? společensky nebezpečný úkaz, jejím? důsledkem je nastupující anarchie.
  3. Proč jste doposud nevyu?ili stávajících pravomocí a legislativy, která Vám umo?ňuje zorganizovat akci se zapojením více dopravních hlídek, které budou mít ?anci ují?dějící anonymní motorkáře opakovaně vyzvat k zastavení dle zákona a  poté je zastaví s pou?itím síly a v?ech donucovacích prostředků? Ačkoli uznávám, ?e předpis s opakovanou výzvou není právě nej??astněj?í, na silnici č. I/9 by bylo mo?né ho snadno splnit, bezpečně z ní zmizet v serpentinách toti? není kam.
  4. Proč se doposud policejní prezident nepokusil změnit stávající legislativu tak, aby policisté měli pravomoc zkontrolovat stojící motorkáře? Na benzinové pumpě na Novém Ber?tejně se za slunce schází mnoho stovek motorkářů, kteří tam odpočívají před dal?ím kolečkem. Trasu si projedou nejméně čtyřikrát. Proč na?e policie nemá mo?nost je zkontrolovat organizovanou akcí přímo tam, konkrétně jejich doklady, SPZ, řidičské oprávnění a technický stav výfuku, a to jednoduchou metodou zasunutím drátu ? projde či neprojde drát výfukem ? tak jak je tomu například v Rakousku? Proč policie nemá pravomoc nevyhovující stroje okam?itě dočasně zabavit a nalo?it do připraveného náklaďáku?
  5. Proč vedení policie problém ignoruje a nepokusí se zjistit předem informace o připravovaných tajných závodech motorkářů na této vyhlá?ené trase? Závody jsou obvykle dobře organizované, informace lze také najít s předstihem na internetu, výjimkou není účast doprovodných vozidel a lékaře. Přesto se konají za bě?ného provozu na silnici vedoucí středem několika obcí, čím? jsou ohro?ovány ?ivoty v?ech ostatních účastníků silničního provozu, včetně celých rodin v autech, malých i velkých cyklistů a chodců.

 

Jako občané ČR s man?elem poctivě platíme daně, a stejně jako ostatní v tomto kraji, jsme investovali nemalé prostředky do zvelebování svého domova a jeho okolí. Tento kraj milujeme, nechceme ho opustit kvůli skupině osob, nerespektujících pravidla, která zneu?ívá silnici č. I/9 ke své vlastní adrenalinové zábavě, ohro?uje na?i bezpečnost a obtě?uje nás hlukem překračujícím přípustné dovolené limity. Před půl rokem na moji občanskou výzvu vznikla petice starostů v zájmu obyvatel měst a obcí Liběchov, ?elízy, Tupadly, Medonosy, De?tná, Zak?ín, Dubá a Nový Ber?tejn za umístění dopravní značky B7 ?Zákaz vjezdu motocyklů? s příslu?nými dodatky (od pátku do neděle) a s výjimkou pro místní obyvatele na tuto trasu. To v?ak bohu?el ohrozil a oddálil svým stanoviskem vedoucí DI Mělník, mjr. Tomá? Lerch, kterému připadá dostatečné ře?it situaci policejními akcemi a značku neshledává nutnou z hlediska bezpečnosti či veřejného zájmu. Přesto stále věřím, ?e se mi snad podaří alespoň dočasné umístění značky na této silnici prosadit ve spolupráci s hygienou a odbory dopravy Libereckého a Středočeského kraje, nebo? přesně tímto způsobem situaci úspě?ně ře?í v jiných zemích EU. Ale co pak? Co kdy? tuto značku nebudou motorkáři respektovat? A co kdy? se bě?né policejní dopravní hlídky budou i nadále na této silnici objevovat hlavně za mlhy a za de?tě, kdy motorkáři nejezdí? Přijde snad čas bránit se nastupující anarchii domobranou?

 

Předem Vám děkuji za odpovědi na mé otázky.

 

Markéta Slezák,

Nový Ber?tejn
[Akt. známka: 3,75] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Markéta Slazák )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské ?výcarsko: Soutě? s historickými výlety po Dubé
Dubské ?výcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutě? s historickými výlety po Dubé. Soutě? je vhodná pro ka?dého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a tě?í ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát mů?ete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Ber?tejn a řadu dal?ích hodnotných cen. Více o soutě?i na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní ?kola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Va?eho dítěte do M? Dubá
Ředitelka Mateřské ?koly v Dubé, paní Zdena ?indelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v M? doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do M?, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v M? - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Stra?idelný les
V sobotu 31.května se koná ji? 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Stra?idelný les. Start je na zahradě mateřské ?koly mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Mo?nost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v leto?ním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bli??í informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.