NET Dubáček
 Datum: 11. 08. 2020 
 (svátek má Zuzana)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním na?í ikonky na vá? web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Deset otázek pro novou starostku města Dubá Mgr. Zdeňku ?epsovou
Vydáno dne 17. 11. 2006 (832 přečtení)

Toto není fotomontá? - socha ze souso?í Nejsvětěj?í trojicePaní starostko, předem mi dovolte poblahopřát Vám ke zvolení do čela na?eho městského úřadu. V poslední době ná? server dosáhl rekordní sledovanosti, co? přičítáme právě proběhnuv?ím volbám do zastupitelstva na?eho města. Osobně si troufám tvrdit, ?e jak lidé v Dubé, tak i ti, co do Dubé jezdí na víkendy, ale zároveň i média, se kterými máme dohodu o přebírání příspěvků, jsou velmi zvědavi na va?e první slova z postu starostky.... (celý rozhovor je v plném znění článku ...)

Je?tě před osmi lety jsem volby v Dubé vnímal spí? jen jako jakýsi stereotypní akt. Před čtyřmi lety se volby staly jaksi přelomovými, vznikla dvě nezávislá, dalo by se říci apolitická sdru?ení, vydávaly se letáky. Letos ji? byla nezávislá sdru?ení tři, proběhly předvolební kampaně a to i na internetu. Komunisté vůbec neuspěli a ODS oslabila. Předvolební doba byla z mého pohledu občas nekorektním bojem. Jak vnímáte vývoj v této oblasti vy a co říkáte výsledku voleb a průběhu ustanovujícího zastupitelstva?

Mgr. Zdeňka ?epsová:
V průběhu čtyř let do?lo k zásadním pochybením, nekomunikaci a dezinformacím, s nimi? nesouhlasili tehdej?í zastupitelé i občané, proto vznikla nová sdru?ení, která se toto rozhodla změnit a napravit.

Odstoupiv?í starostka paní Pejpalová se v úvodnících posledních čísel ti?těného zpravodaje Dubáček zmínila o rizicích při získávání finančních prostředků z evropských fondů pro na?e město. Její argumenty dle volebních výsledků viditelně nebyly vysly?eny. Jak se cítíte v roli nástupkyně paní Pejpalové? Je v tomto směru nepostradatelnou? Opravdu hrozí jí zmiňované riziko, nebo si v tomto směru věříte? Hodláte se do boje o peníze vrhnout sama, nebo raději vyu?ijete slu?eb odborníků a sama budete dohlí?itelem?

Mgr. Zdeňka ?epsová:
Rozhodně si nemyslím, ?e odchodem paní Pejpalové Dubá přestane získávat finanční prostředky z evropských fondů nebo jiných zdrojů. Ji? v současné době jsem zahájila jednání vedoucí k získání dotací pro na?e město. Finanční prostředky budu shánět sama i za pomoci slu?eb odborníků.

Jaké máte vztahy s paní Pejpalovou? Myslíte, ?e by jejích zku?eností bylo mo?né nějak vyu?ít? Nabídla Vám alespoň v zájmu města, o kterém tak horlivě ve svých úvodnících mluvila, pomocnou ruku?

Mgr. Zdeňka ?epsová:
Jsem nakloněna ka?dému konstruktivnímu návrhu, který paní Pejpalová jako zastupitelka předlo?í nebo navrhne.

Jako starostka, která ve své podstatě je zároveň i radou města, máte rozsáhlé pravomoce. Jak jich v nejbli??í době hodláte vyu?ít? Pálí vás v současné době některé nevyře?ené problémy? Dejme tomu nejdříve ?kola?

Mgr. Zdeňka ?epsová:
Je pravdou, ?e mé pravomoci jsou značné, přesto chci zastupitele, členy výborů a komisí podrobně informovat a společně hledat ře?ení. Problémy, které mě v současné době pálí, jsme formulovali v předvolebním programu nezávislých kandidátů. Prvořadým úkolem je samozřejmě vyře?it situaci v Z? a na tom ji? pracuji od prvního dne, kdy jsem do funkce starostky nastoupila.

A co městský úřad? Cítíte, ?e by zde mělo dojít ke změnám nebo dokonce celkové reorganizaci?

Mgr. Zdeňka ?epsová:
Po nástupu do funkce jsem se setkala s profesionálním přístupem v?ech zaměstnanců MÚ Dubá, a proto zatím nevidím ke změnám důvod.

Paní Pejpalová si pravděpodobně nerozuměla s místostarostou panem Tomá?em Novákem. Jste ráda, ?e je právě on va?í pravou rukou?

Mgr. Zdeňka ?epsová:
S panem místostarostou Tomá?em Novákem spolupracuji ráda, nemáme ve vzájemné  komunikaci ?ádné problémy. Nasloucháme jeden druhému a já vím, ?e se na něj mohu spolehnout a vyu?ít jeho zku?eností z minulého volebního období.

V posledních čtyřech letech se spousta věcí často prosazovala místo konsensem převahou hlasů, co? rozdělilo zastupitele a vlastně i celou Dubou do několika táborů. Hodláte v tomto směru něco změnit?

Mgr. Zdeňka ?epsová:
Mojí prioritou je podávat informace v?em bez rozdílu politické příslu?nosti. Jsem připravena naslouchat a akceptovat názory v?ech zastupitelů a občanů.

Abychom zase jen minulost nehanili, je nutné přiznat, ?e se v posledních čtyřech letech značně zlep?ila spolupráce mezi vedením města a občanskou společností. Myslíte si, ?e by bylo dobré tuto spolupráci udr?et, nebo dokonce i nadále rozvíjet?

Mgr. Zdeňka ?epsová:
Spolupráci mezi vedením města a občanskou společností budu podporovat a nadále rozvíjet.

Jaké dal?í vize v současné době v sobě nosíte? Hodláte o nich rozvinout veřejnou debatu a pokud ano, víte ji? jakých prostředků pro to vyu?ijete? Hodláte například navázat nějakou partnerskou spolupráci s tuzemskou či zahraniční obcí?

Mgr. Zdeňka ?epsová:
Mojí vizí je vytvořit z Dubé příjemné místo pro ?ivot zdej?ích obyvatel a turisticky zajímavým místem. K druhé části otázky, bych chtěla informovat, ?e jsem navázala spolupráci například s městem M?eno. Mimo jiné jednám o výměnných pobytech na?ich dětí v zahraničí.

Chcete nyní skrze ná? server něco vzkázat občanům Dubé, jejím nav?těvovatelům, příznivcům, chalupářům a bývalým rodákům?

Mgr. Zdeňka ?epsová:
Ráda bych poděkovala v?em občanům, kteří při?li k volbám a projevili mi důvěru. Vynasna?ím se pro ně udělat maximum.

Dotazy kladl Miroslav Jaku?
[Akt. známka: 2,50] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské ?výcarsko: Soutě? s historickými výlety po Dubé
Dubské ?výcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutě? s historickými výlety po Dubé. Soutě? je vhodná pro ka?dého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a tě?í ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát mů?ete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Ber?tejn a řadu dal?ích hodnotných cen. Více o soutě?i na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní ?kola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Va?eho dítěte do M? Dubá
Ředitelka Mateřské ?koly v Dubé, paní Zdena ?indelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v M? doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do M?, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v M? - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Stra?idelný les
V sobotu 31.května se koná ji? 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Stra?idelný les. Start je na zahradě mateřské ?koly mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Mo?nost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v leto?ním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bli??í informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.