NET Dubáček
 Datum: 23. 01. 2021 
 (svátek má Zdeněk)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním na?í ikonky na vá? web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Dubá a okolí na starých pohlednicích - recenze unikátní knihy.
Vydáno dne 25. 12. 2006 (5130 přečtení)

Nemám extra ve zvyku chlubit se vánočními dárky, ale dovolte mi, abych letos udělal výjimku. Na "dubském" trhu se ke konci leto?ního roku objevila zcela unikátní kniha sběratele historických pohlednic z Dubska pana Stanislava Dulíka nazvaná Dubá a okolí na starých pohlednicích. Jde o opravdu jedinečnou knihu a to nejen vynikající kvalitou zpracování, ale i díky doprovodným textům. Ty nejen ?e čtenáři ka?dou z pohlednic vysvětlí, ale často mu přinesou i překvapivě novou informaci. V úplném znění tohoto článku přiná?íme více informací o této jedinečné knize a pár ukázek jejího obsahu.

Knihu Stanislava Dulíka vydalo nákladem 1000 ks ve spolupráci s Eduardou Marií Dole?alovou nakladatelství BARON Mgr. Petr Prá?ila z Hostivic.

Uveřejněné historické pohlednice, které ne v?echny pochází ze sbírky pana Dulíka, do knihy zapůjčil například Městský úřad Dubá, Regionální muzeum Mělník, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, pan Kamil Mětějovič z Dubé, pan Vladimír Bruský z Bukovce, pan Ladislav Jelen z Dubé, pan Vratislav Vokál z Dubé, paní Ivana ?vandová z Tubo?e, pan Vladimír ?ulc z Prahy, Prof. Vávlav Kubát z Heřmánek, pan Josef Paclt z Konrádova, paní Jiřina Výlupková z Pavliček, pan Josef Kárník z Roudnice.

Lektorování knihy se ujmula PhDr. Renata Mauserová z Doks, Mgr. Ladislav Smejkal, dubský kronikář pan Kamil Matějovič, člen redakční rady zpravodaje Dubáček a historik Mgr. Jan Kilián, pan Petr Randus a PhDr. Jiří Úlovec.

Kniha začíná popisem regionu Dubsko, pod kterým autoři chápou celý politický okres Dubá tak, jak vznikl v souvislosti s reformami v roce 1848, kdy zru?ením poddanství ztratil opodstatnění starý správní systém, zalo?ený na výkonu veřejné správy v nejni??í instanci na vrchtonstenských úřadech a magistrátech. V knize je uvedena i mapa celého okresu (viz. obr.), přičem? pohlednice v knize uvedené mají souvislost pouze ke střední (na mapě tmavě vyznačené) části okresu. Původně bylo sice v záměru uveřejnit pohlednice z celého okresu, av?ak kniha tak nabývala příli? velkého rozsahu. Proto bylo přistoupeno ke kompromisnímu ře?ení vydat tři publikace z nich? Dubsko a okolí je ji? druhou z nich. Tou první, která vy?la ji? v roce 2004 byla kniha ??tětí - Liběchov a okolí? a na rok 2007 je plánovana třetí kniha ?Doksy a okolí?, na kterou se tak ji? nyní mů?eme společně tě?it.

Historické pohlednice, které jsou v té ?dubské? publikaci uveřejněny, zobrazují podobu města Dubá a dal?ích (dr?te se) 54 obcí a významných míst v jeho blízkém okolí. Geograficky je toto okolí vymezeno hranicemi katastrálních území obcí Blatce, De?tná, Dobřeň, Dra?ejov, Drchlava, Dřevčice, Heřmánky, Horky, Chlum, Jestřebice, Korce, Lhota, Nedamov, Ole?no, Osinalice, Pavličky, Pavlovice, Sitné, Střezivojice, Tubo?, Tuhanec, Tuhaň, Vidim, Vrchovany, Zak?ín a Zátyní.

Kniha mimo historického i geografického popisu regionu obsahuje i spoustu informací o významných osobách, které v ní ?ily nebo působily a dal?í hostoricky významné informace. Dále také obsahuje informace o historii pohlednic a dokonce i informace o jejích vydavatelích na Dubsku.

Nás dubáky jistě potě?í aktualizované informace o historii na?í milé Dubé v samostatné kapitole, jako?to i základní informace o v?ech pohlednicemi zachycených a vý?e zmíněných obcích a významných místech v jejím okolí. Ale ze v?echo nej, nej, nej jsou doopravdy krásné a často původními vzkazy jejich odesílatelů doplněné pohlednice. Jen se podívejte...

Pokud vím, lze tuto unikátní knihu do vyprodání sehnat v infocentru města Dubá (info@mestoduba.cz, www.mestoduba.cz, tel.: +420 487 870 490) a nebo také v obchodě Hračky a papír man?elů Hejdukových ve ?kolní ulici v Dubé (tel.: +420 487 870 425). Výtisků není mnoho a zájem, doufám, bude veliký, proto?e tato kniha si to doopravdy zaslou?í.

Chtěl bych touto cestou panu Dulíkovi, v?em jeho spolupracovníkům, vydavateli i tiskárně PBTisk s.r.o. Příbram a samozřejmě i své mamince moc poděkovat za skvělý vánoční dárek.

Miroslav Jaku?

 Související články:
Čtenáři čtenářům - Válce na dosah (14.01.2006)

[Akt. známka: 2,57] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 2623 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské ?výcarsko: Soutě? s historickými výlety po Dubé
Dubské ?výcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutě? s historickými výlety po Dubé. Soutě? je vhodná pro ka?dého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a tě?í ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát mů?ete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Ber?tejn a řadu dal?ích hodnotných cen. Více o soutě?i na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní ?kola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Va?eho dítěte do M? Dubá
Ředitelka Mateřské ?koly v Dubé, paní Zdena ?indelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v M? doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do M?, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v M? - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Stra?idelný les
V sobotu 31.května se koná ji? 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Stra?idelný les. Start je na zahradě mateřské ?koly mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Mo?nost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v leto?ním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bli??í informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.