NET Dubáček
 Datum: 23. 01. 2021 
 (svátek má Zdeněk)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním na?í ikonky na vá? web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* S jarem přicházejí po?áry travních porostů
Vydáno dne 03. 04. 2007 (939 přečtení)

Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často přidělává vrásky na čele. Kdy? se zvládne voda po sněhové nadílce, větrná smr?? nastává období, kdy vět?ina z nás vyrá?í za úklidem na zahrádky a blízkého okolí, tedy mohou nejen pro hasiče, ale i pro Vás nastat perné chvíle. Tento článek by chtěl připomenout občanům a rekreantům několik zásad po?ární ochrany, které je nutno při likvidaci odpadu pálením dodr?ovat.

Vypalování trávy je zakořeněný a velmi nebezpečný zlozvyk se kterým se často setkáváme. Vypalování trávy mů?e způsobit po?ár ohro?ující zdraví, ?ivoty osob, zvířat a majetek. Kromě toho se jedná o negativní zásah do přírody. Zákon o po?ární ochraně číslo 133/1985 Sb.zákonů ve znění pozděj?ích právních předpisů pamatuje na vypalování porostů a patřičným způsobem tuto činnost ?oceňuje? v podobě pokut.

 

Při spalování hořlavých látek v období vegetační obnovy na volném prostranství a v lesích jsou fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny se zřetelem na rozsah prováděné činnosti stanovit opatření proti vzniku a ?íření po?árů. Navíc spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou povinny předem oznámit na operační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje - územní odbor Česká Lípa, nebo na ?Ohla?ovnu po?árů města Dubá?, kteří mů?ou stanovit dal?í podmínky pro tuto činnost, popřípadě mů?ou takovou činnost zakázat.

 

Povinnost nahlá?ení této činnosti a dal?í povinnosti, které je třeba dodr?ovat jsou upraveny zákonem číslo 133/1985 Sb.zákonů ve znění pozděj?ích právních předpisů, který stanoví podmínky zabezpečení po?ární ochrany v době zvý?eného nebezpečí vzniku po?áru. Zásady po?ární bezpečnosti musí dodr?ovat nejenom podnikající subjekty, ale povinnosti se vztahují i na jednotlivé občany.

 

Je dobré připomenout základní pravidla, které mohou být ku prospěchu v?em:

 • ka?dé pálení odpadu a klestu je třeba ohlásit na operační středisko HZS Česká Lípa, nebo ?Ohla?ovnu po?áru města Dubá?. V ohlá?ení uvést: místo, datum, čas pálení a osobu která za pálení zodpovídá s kontaktním telefonním číslem
 • dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru
 • osoba mlad?í 15 let nemů?e odpad spalovat bez přítomnosti osoby star?í 18 let, která je za spalování zodpovědná
 • velikost hromad odpadu a klestu po úklidu je nutno volit tak, aby shořely v době kdy je na místě přítomen dozor
 • při náhlém zhor?ení počasí ? silném větru je nutno pálení přeru?it a oheň uhasit
 • místo pálení izolovat pruhem ?irokým nejméně 1 metr, kde budou odstraněny hořlavé materiály a? na minerální půdu
 • místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným mno?stvím hasebních látek
 • opustit místo pálení je mo?né a? po úplném uha?ení ohně
 • místo pálení po dobu 5 dnů, nebo do vydatného de?tě pravidelně kontrolovat
 • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny
 • spalování se mů?e provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů

Tato základní pravidla v oblasti po?ární ochrany musí být dodr?ována i při spalování jiných materiálů, navíc musí být postupováno v souladu s dal?ími zákony, např.: zákon o ovzdu?í, zákon o lesích, zákon o odpadech a vyhlá?kou města ? ?Po?ární řád města Dubá?.

 

Kontaktní telefonní čísla:

Operační středisko Hasičského záchranného sboru Česká Lípa ... 950 475 111,  

Tísňová linka HZS ČR ... 150,

Ohla?ovna po?áru města Dubá (JPO SDHO Dubá) ...606 332 919

Velitel jednotky hasičů města Dubá ... 725 076 553

 

Za jednotku dobrovolných hasičů města Dubá bych Vám přál, abyste tato čísla nemuseli potřebovat.

Jaroslav Hoza
[Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: SDH Dubá )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské ?výcarsko: Soutě? s historickými výlety po Dubé
Dubské ?výcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutě? s historickými výlety po Dubé. Soutě? je vhodná pro ka?dého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a tě?í ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát mů?ete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Ber?tejn a řadu dal?ích hodnotných cen. Více o soutě?i na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní ?kola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Va?eho dítěte do M? Dubá
Ředitelka Mateřské ?koly v Dubé, paní Zdena ?indelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v M? doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do M?, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v M? - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Stra?idelný les
V sobotu 31.května se koná ji? 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Stra?idelný les. Start je na zahradě mateřské ?koly mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Mo?nost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v leto?ním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bli??í informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.