NET Dubáček
 Datum: 24. 10. 2020 
 (svátek má Nina)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním na?í ikonky na vá? web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Po?áry sazí v komínovém tělese - na?e rady
Vydáno dne 03. 10. 2007 (1044 přečtení)

Jednotka SDHO Dubá v tomto období ji? několikrát vyjela k po?áru sazí v komínovém tělese, proto ve spolupráci s ní přiná?íme několik základních rad. Nejdříve stručný výtah z právních předpisů: Komín je zpravidla svislá konstrukce s jedním nebo více otvory. Tyto otvory slou?í k odvodu kouře z tepelných spotřebičů. Komíny a kouřovody se musí udr?ovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zaji?těna bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů, zejména musí být zaji?těna celistvost a neprody?nost komínového plá?tě. Dále je nutné zaji??ovat či?tění a kontrolu komínů způsobem a ve lhůtách stanovených zvlá?tním právním předpisem - Vyhlá?ka 111/1991 Sbírky zákona ČR o či?tění komínů....

Proto radíme:

 

1) Mějte na paměti, ?e za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce, nebo vlastník (majitel) objektu.

 

2) Komíny  a kouřovody  se musí  udr?ovat  v takovém stavebně technickém stavu, aby  byla  zaji?těna  po?ární   bezpečnost   při   provozu   připojených  tepelných spotřebičů.

 

3) Nesmíte  zapomínat  na  pravidelné  či?tění  komínů  a   vybírání    sazí   odborně způsobilou osobou. U topeni?? na tuhá paliva 6x ročně a na plynná 4x ročně.

 

4) Důsledná preventivní opatření účinná z  Va?í strany zabezpečí Vá? majetek před po?áry a ochrání zdraví Va?e i Va?ich dětí.

 

5) V půdních  prostorách je  zakázáno  skladování  hořlavých  látek  ve vzdálenosti jednoho metru od vněj?ího povrchu komínového tělesa.

 

6) Je zakázáno pou?ívání komínů u nich? byly zji?těny závady.

 

7) Dbejte  na  řádné  zaústění  kouřovodů  z  topných  těles  do  komína. Dodr?ujte návody a technické podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů.

 

8) V  případě vzniku  po?áru  sazí  v  komíně  urychleně  odstraňte  ve?kerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa.

 

9) Nikdy nehaste  případný  po?ár  sazí  v  komíně  vodou.  Mohlo  by  dojít  k jeho popraskání a roz?íření po?áru do bytových prostorů.

 

10) Sna?te se v?dy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. V prvé řadě chraňte ?ivot a  zdraví,   potom   teprve   majetek.     Pomáhejte  starým a nemocným   lidem, invalidům, dětem, sousedům a svému nejbli??ímu okolí.

 

11) Bezodkladně   oznamte   ka?dý   po?ár  na  tísňovou linku?   

Hasičského záchranného sboru - 150, 112

nebo na ohla?ovnu po?áru SDH Dubá - tel.: 606 372 919, nebo 725 076 553

 

Rady pro NET Dubáček zpracoval velitel JPO II  SDHO Dubá pan Jaroslav Hoza
[Akt. známka: 1,00] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské ?výcarsko: Soutě? s historickými výlety po Dubé
Dubské ?výcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutě? s historickými výlety po Dubé. Soutě? je vhodná pro ka?dého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a tě?í ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát mů?ete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Ber?tejn a řadu dal?ích hodnotných cen. Více o soutě?i na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní ?kola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Va?eho dítěte do M? Dubá
Ředitelka Mateřské ?koly v Dubé, paní Zdena ?indelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v M? doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do M?, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v M? - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Stra?idelný les
V sobotu 31.května se koná ji? 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Stra?idelný les. Start je na zahradě mateřské ?koly mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Mo?nost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v leto?ním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bli??í informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.