NET Dubáček
 Datum: 28. 09. 2021 
 (svátek má Václav)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním na?í ikonky na vá? web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Lezecká stěna v M?enské sokolovně
Vydáno dne 19. 05. 2008 (4148 přečtení)

Aktivní TJ Sokol M?eno při?la před časem s ambiciózním projektem vybudovat horolezeckou stěnu. Od nápadu vedla slo?itá cesta od výběru nejvhodněj?ího zařízení a dodavatele. V neposlední řadě hrály roli i finanční prostředky. Nakonec byla vybrána firma Makak z Jablonce nad Nisou. V současné době je dokončena první etapa výstavby, v prvním čtvrtletí 2008 bude zahájen zku?ební provoz. Pro veřejnost tak Sokol M?eno přichází s pěkným dárkem do nového roku.

2


Trochu čísel
Vý?ka stěny ? 10 m, celková plocha ? 175 m2, počet chytů ? cca 890 ks, ?ířka levé, kolmé části ? 6,9 m, ?ířka zadní, převislé části 8,5 m, boulderová stěnka ? 3,5 x 4,5 m. Umístění: v prostoru jevi?tě sokolovny. Předpokládaná provozní doba: út ? pá 16 ? 21 h, po dohodě mo?no i v so a ne, příp. pronájem celé stěny. Předpokládané vstupné: 60 Kč/2 h.

Přínos 3
Stěna umo?ní celoroční provozování horolezeckého sportu, zejména pak trénink v zimním období. Její existence přitáhne do sokolovny více dětí a mláde?e, která se pod vedením na?ich instruktorů mů?e věnovat sportu, jen? komplexně rozvíjí tělesnou zdatnost, pěstuje odpovědnost a rozvíjí kamarádství. Spolupracovat s námi v této oblasti bude i Lezecký klub M?eno. Svými parametry stěna umo?ní pořádání závodů dětí a mláde?e. V kombinaci s na?í ubytovací kapacitou bude ideálním místem pro konání soustředění mláde?nických oddílů.

V celé České republice je 101 veřejných lezeckých stěn a 9 600 registrovaných horolezců. Z toho 23 stěn je v Praze (před 10 lety zde byly pouze 4). Ve vět?ích městech např. v Liberci, Ústí nad Labem, Plzni, Budějovicích jsou 3 ? 4 veřejně přístupné lezecké stěny. I men?í města, jako např. Nový Bor, Polička, Jeseník, Hořice v Podkrkono?í, Prachatice, mají alespoň 1 stěnu. V Praze připadá na 1 stěnu 73 registrovaných horolezců, v  Plzni jsou 4 stěny pro 213 aktivních registrovaných horolezců (1 stěna/53 horolezců).

Ve Středočeském kraji s celkem 740 registrovanými horolezci jsou pouze 2 (!) veřejně přístupné stěny ? v Berouně (48 registrovaných horolezců) a v Kladně (62). Přitom v regionu Mělník ? Mladá Boleslav (M?eno le?í přibli?ně ve středu) je 321 registrovaných horolezců ? celkem 43 % ze Středočeského kraje (viz tabulka) a stěna zde dosud není ?ádná. Podle celostátního průměru by v regionu Mladá Boleslav - Mělník měly být 3 ? 4 stěny a ve Středočeském kraji by místo dosavadních 2 stěn mělo být alespoň 8 lezeckých stěn, aby zde byly podmínky srovnatelné se zbytkem republiky.

4

město

registrovaných
horolezců

km
ze M?ena

Benátky n/J.

16

26

Kralupy n/Vlt.

10

39

Lysá nad Labem

25

36

Mělník

27

19

Mladá Boleslav

97

25

Mnichovo Hradi?tě

64

33

M?eno

38

0

Neratovice

44

28

Celkem

321

 

Zdroje: evidence oddílů ČHS, server lezec.cz a horydoly.cz

5Přínos pro Středočeský kraj
V na?í části kraje ?ádná stěna dosud není. Zde, na severu Středních Čech, je horolezecký sport velmi roz?ířen, zejména díky existenci jedinečných pískovcových skalních útvarů Českého Ráje a Kokořínska. Početné horolezecké oddíly z Mladoboleslavska a Mělnicka (a k nám přilehlého Českolipska) v?ak doposud nemají mo?nost celoroční přípravy. Stejně na tom jsou i lezecká dru?stva HZS Středočeského kraje, kterým v regionu chybí mo?nost tréninku a udr?ování kondice. Postavení stěny ve M?eně, které z tohoto pohledu le?í výhodně umístěno (viz mapka) mezi Mělníkem, Mladou Boleslaví, Benátkami n. J. a Doksy, bude mít velký význam pro rozvoj tohoto sportu v regionu a také pomů?e udr?et a zvý?it výkonnost lezeckých dru?stev hasičů.

O nás
TJ Sokol M?eno je nejstar?í jednotou v ?upě Barákově (zalo?ena 1865) a i dnes patří k velmi aktivním jednotám. Na?e občanské sdru?ení se věnuje jak tělovýchovné činnosti a sportu, tak kulturní činnosti, se záběrem na region M?enska a se zaměřením předev?ím na děti a mláde?. V sokolovně pravidelně probíhají tyto veřejnosti přístupné aktivity: cvičení před?kolních dětí (2x týdně); cvičení mlad?ích ?áků a ?ákyň (2x týdně); cvičení star?ích ?áků a ?ákyň (2x týdně); judo (děti ? 1x týdně); cvičení ?en na hudbu (2x týdně); volejbal (2x týdně); florbal (1x týdně); volejbal dětí (1x týdně).

Technický popis
Laminátové oplá?tění je tvořeno skladbou profilovaných modulových dílců tl. 8 ? 12 mm do rozličných tvarů, které mohou tvořit jak stěnu nenáročnou (polo?enou), tak velmi převislou (systém Makak). Plá?? stěny je mo?né vyrobit v jakémkoli barevném provedení. V ka?dém modulovém dílci o velikosti 1000 x 1000 mm je 8 ? 12 mo?ností na uchycení horolezeckých chytů. Výhodou tohoto oplá?tění je jeho ?ivotnost a nenáročná údr?ba. Dřevěné oplá?tění je prováděno z vodovzdorné překli?ky tl. 18 ? 25 mm formátů 1500 x 1500 mm, s povrchovou úpravou pískováním, s počtem 22 nará?ecích matic pro umístění horolezeckých chytů na 1 m2. Plá?? horolezecké stěny je opatřen dvěma nátěry barvou Herbol (Herbosil).

Nosné konstrukce
Nosná konstrukce je tvořena svařovaným prostorovým rámem z jackelů, na který se dřevěný plá?? upevňuje pomocí dřevěných hranolů, jako spojovací materiál slou?í svorníky a vruty. Ocelové nosné konstrukce jsou vyráběny z oceli 10235. Na ocelový prvek připevněný k základní konstrukci se laminátový plá?? upevňuje pomocí táhel a závěsů vedených ze základní konstrukce, jako spojovací materiál slou?í svorníky.

Uspořádání a rozmístění osobních zaji??ovacích bodů
Jistící body jsou osazovány nýty (Fixe). Projekt umístění osobních zaji??ovacích bodů a zařízení pro osobní horní ji?tění je tvořen v souladu s EN 12572. Pevnost osobních zaji??ovacích bodů je vypočtena na 10,0 KN (1 000 kg) a testována po dokončení horolezeké stěny na 8 KN (800 kg). Ka?dý vytyčený směr je ukončen koncovým řetězem upevněným ve dvou bodech. V ka?dém koncovém řetězu je umístěna ocelová karabina. Stěna je osazena a? pěti sty druhy horolezeckých chytů různých barev (5 ks/m2), které se přichycují pomocí imbusových ?roubů do natloukacích matek (z lícu stěny). Jednotlivé barvy chytů tvoří v jedné části stěny více lezeckých tratí různé obtí?nosti.

Vybavení horolezecké stěny
V případě přání zákazníka je mo?no stěnu vybavit kompletním potřebným horolezeckým materiálem (lana, lezecká obuv, jistící pomůcky, sedáky). Stanovená cena výstavby horolezecké stěny obsahuje v?echny náklady spojené s výrobou a montá?í horolezecké stěny a je konečná:

  • návrh ře?ení horolezecké stěny
  • projekt horolezecké stěny
  • výroba a montá? ocelové konstrukce
  • výroba a montá? oplá?tění stěny
  • osazení jistícími body
  • osazení koncovými řetězy
  • osazení stěny horolezeckými chyty 5 ks na 1 m čtvereční
  • ověřovací zkou?ku
  • na dodanou stěnu je záruka 75 měsíců

Jan Bloudek, Martin Mach

Pozn. red.: Článek byl převzat z http://www.mestomseno.cz/ s laskavým svolením tvůrců tohoto webu.[Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://www.mestomseno.cz/ )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské ?výcarsko: Soutě? s historickými výlety po Dubé
Dubské ?výcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutě? s historickými výlety po Dubé. Soutě? je vhodná pro ka?dého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a tě?í ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát mů?ete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Ber?tejn a řadu dal?ích hodnotných cen. Více o soutě?i na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní ?kola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Va?eho dítěte do M? Dubá
Ředitelka Mateřské ?koly v Dubé, paní Zdena ?indelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v M? doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do M?, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v M? - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Stra?idelný les
V sobotu 31.května se koná ji? 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Stra?idelný les. Start je na zahradě mateřské ?koly mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Mo?nost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v leto?ním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bli??í informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.